Onderhandelingen over FuelEU Maritime zitten vast

14 maart 2023 - door Celeste Wezenbeek

De leden van de commissie vervoer van het Europees Parlement hebben de balans opgemaakt van de interinstitutionele onderhandelingen over het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer (FuelEU Maritime). 

  • Er werd overeenstemming bereikt over de walstroom.

  • Er werd overeenstemming bereikt over de belangrijkste regels voor brandstofcertificering.

  • Er blijven belangrijke meningsverschillen bestaan over de broeikasgasemissieniveaus.

Drie rondes aan trialogen

Tot dusver hebben drie trialogen plaatsgevonden over het dossier. Op 16 februari is tijdens de laatste onderhandelingsronde overeenstemming bereikt over de walstroom. De tekst is nu afgestemd op de doelstellingen van de toekomstige verordening inzake de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de EU (AFIR).  Er is ook overeenstemming bereikt over de belangrijkste regels voor brandstofcertificering. Er blijven echter belangrijke meningsverschillen bestaan over de broeikasgasemissieniveaus. "Het Parlement wil een multiplicator-stimuleringsmechanisme, quota en subquota invoeren. Maar de Raad is sterk gekant tegen subquota", aldus de rapporteur van het dossier, Jörgen Warborn (EVP, Zweeds). Bovendien moet de kwestie van het hergebruik van middelen uit sancties nog worden besproken. Op dit punt wil de Raad dat het geld van de sancties terugvloeit naar de begrotingen van de lidstaten waar het Europees Parlement wil dat het geld die de sancties opleveren, gebruikt worden voor de vergroening van de vervoerssector.