Jouw stem in Europa: Rivierinformatiediensten – herziening van de EU-regels

21 september 2022 - door Celeste Wezenbeek

EU-regels voor geharmoniseerde rivierinformatiediensten, die het beheer van verkeer en vervoer in de binnenvaart ondersteunen, moeten zorgen voor veilig en efficiënt riviervervoer in de EU. Zij omvatten ook een interoperabiliteitskader voor digitale informatiediensten.

Dit initiatief, dat deel uitmaakt van de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, moet:

  • tekortkomingen aanpakken die in het huidige kader zijn vastgesteld

  • de manier waarop technische normen worden bepaald, stroomlijnen

  • rekening houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering

Geef hier je mening tot 22 november.