Pakket nulvervuiling: schonere omgevingslucht

03 november 2022 - door Celeste Wezenbeek

  • Het voorstel moet de EU op weg helpen om de luchtverontreiniging uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen

  • De voorstellen geven de nationale en lokale autoriteiten de vrijheid om specifieke maatregelen vast te stellen om aan de normen te voldoen

  • Bekijk hier het volledige voorstel voor de herziening

Pakket nulvervuiling?

In de Green Deal beschreef de Europese Commissie al haar ambitie om tegen 2050 de vervuiling in het milieu naar nul terug te brengen. Dit zorgt niet alleen voor een positieve impact op het milieu maar ook op de gezondheid van mensen.

De Commissie stelde een herziening voor van de wetgeving rond luchtkwaliteit, stedelijk afvalwater en het grond- en oppervlaktewater.

De voorgestelde herziening

Het voorstel moet de EU op weg helpen om de luchtverontreiniging uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen, dit in synergie met inspanningen op het gebied van klimaatneutraliteit. Daartoe zullen tussentijdse EU-normen inzake luchtkwaliteit voor 2030 worden vastgesteld die beter aansluiten bij de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De herziening wil ervoor zorgen dat mensen die gezondheidsschade lijden als gevolg van luchtverontreiniging, recht hebben op compensatie wanneer de EU-regels inzake luchtkwaliteit zijn geschonden. Het voorstel zal ook zorgen voor meer duidelijkheid over de toegang tot de rechter, doeltreffende sancties en betere en voor iedereen toegankelijke informatie over de luchtkwaliteit. Nieuwe wetgeving wil lokale autoriteiten ondersteunen door de bepalingen inzake monitoring van de luchtkwaliteit, de modellering en de plannen ter verbetering van de luchtkwaliteit aan te scherpen.

De voorstellen geven de nationale en lokale autoriteiten de vrijheid om specifieke maatregelen vast te stellen om aan de normen te voldoen. Tegelijkertijd zullen bestaande en nieuwe EU-beleidsmaatregelen op het gebied van onder meer milieu, energie, vervoer, landbouw, onderzoek en innovatie een belangrijke bijdrage leveren.

Het voorstel heeft als doel om de luchtkwaliteit in Europa tegen 2030 aanzienlijk verbeteren, wat in 2030 een jaarlijks bruto baten van naar schatting 42 miljard euro tot 121 miljard euro zal opleveren voor jaarlijks minder dan 6 miljard euro kosten.

Volgende stappen

Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure. In het Europees Parlement zal het ENVI-comité de trekker zijn van dit dossier. Pas wanneer het Europees Parlement en de Raad de tekst allebei goedkeuren is het voorstel aangenomen.

Meer lezen

Bekijk hier het volledige voorstel voor de herziening.