Jouw stem in Europa: Tussentijdse evaluatie Erasmus+ 2021-27 en eindevaluatie Erasmus+ 2014-20

29 juli 2022

Erasmus+ is het EU-programma voor de ondersteuning van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in Europa.

Via dit initiatief wordt de evaluatiestrategie van het huidige en vorige Erasmus+-programma. Het doel is te beoordelen of Erasmus+ werkt zoals beoogd, ook op het gebied van vereenvoudiging en inclusie.
De Europese Commissie voert de volgende evaluaties uit:

  • een tussentijdse evaluatie van het programma 2021-2027

  • een eindevaluatie van het programma 2014-2020.

Geef hier jouw mening voor 12 september.