Jouw stem in Europa: Staatssteunregels voor de beoordeling van staatsgaranties op leningen

06 oktober 2022 - door Liese Dewilde

Overheidsgaranties zijn een belangrijk instrument om de ontwikkeling van ondernemingen te steunen en om hen makkelijker toegang tot financiële middelen te geven. Dat is van bijzonder belang voor kmo's.

De huidige mededeling over staatssteun in de vorm van garanties dateert van 2008. Deze mededeling moest duidelijke en transparante methodieken uittekenen voor het berekenen van het staatssteunbestanddeel in een garantie. Ook werden de regels voor kmo's eenvoudiger, met onder meer vooraf vastgelegde "vrijhaven"-premies en één tarief voor premies bij geringe garantiebedragen.

Aangezien de huidige regels dateren van 2008, is het tijd voor een evaluatie. De Commissie zal evalueren hoe de garantiemededeling in de loop van de tijd heeft gefunctioneerd. Hiervoor zullen de doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-meerwaarde van de mededeling worden onderzocht.

Als deel van de evaluatie vindt een openbare raadpleging plaats. Daaraan kan je via deze link deelnemen tot 21 november 2022