Jouw stem in Europa: Raadsaanbeveling leermobiliteit

08 februari 2023

Eind 2023 zal de Europese Commissie een 'Raadsaanbeveling voor leermobiliteit' lanceren. Dit initiatief, dat een doelstelling is van “De Europese onderwijsruimte tegen 2025", zal het huidig kader voor leermobiliteit actualiseren. Tevens kadert deze consultatie ook in het Europees Jaar van de Vaardigheden.

Doel is om meer mogelijkheden te creëren om deel te nemen aan leer- en lesperiodes in het buitenland en dit in alle sectoren, op alle niveaus van formeel, niet-formeel en informeel leren, en voor studenten, leraren en docenten. Om deze aanbeveling goed voor te bereiden, wil de Commissie graag jouw mening horen.

Geef je mening voor 4 mei.