Jouw stem in Europa: interoperabiliteit van de overheidssector

24 november 2022

De Europese Commissie publiceerde op 18 november een voorstel voor een verordening tot vaststelling van maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de Unie.

De bedoeling van de verordening is inspanningen te coördineren en gemeenschappelijke normen toe te passen voor veilige gegevensstromen en -diensten in de overheidssector over de grenzen heen.

Geef hier jouw mening voor 17 januari.