Jouw stem in Europa: Grensoverschrijdende leermogelijkheden (leermobiliteit) in Europa voor iedereen

17 november 2023 - door Kristof Vlaeminck

Over dit initiatief

Dit initiatief heeft tot doel meer mogelijkheden te creëren voor grensoverschrijdend leren en lesgeven in Europa – in alle sectoren en op alle niveaus van formeel, niet-formeel en informeel leren – als essentieel onderdeel van de Europese onderwijsruimte. Doel is:

  • obstakels voor leermobiliteit op te sporen;

  • advies te verlenen om deze obstakels uit de weg te ruimen;

  • leermobiliteit te bevorderen en mogelijke stimuleringsmaatregelen in kaart te brengen;

  • leermobiliteit sociaal inclusiever en milieuvriendelijker te maken en nauwer aan digitale leermogelijkheden te koppelen.

Feedback kan gegeven worden tot en met 3 mei 2024.

Meer informatie ?

Meer informatie en de mogelijkheid om feedback te geven kan hier.