Jouw stem in Europa: Europese Strategie voor Universiteiten

10 januari 2024 - door Kristof Vlaeminck

In het kader van de Europese Strategie voor Universiteiten (European Strategy for Universities) geeft de Europese Commissie de mogelijkheid om feedback te geven. Je kan je stem laten horen over drie initiatieven die in deze strategie passen: behalen van een gezamenlijke graad (Joint European degree), Aantrekkelijke en duurzame loopbanen in het hoger onderwijs (Attractive and sustainable careers in higher education) en een Europees kwaliteitsborgings- en erkenningssysteem (European Quality Assurance and Recognition System). Je kan tot en met 6 februari 2024 feedback geven.

Behalen van een gezamenlijke graad (Joint European degree)

Dit initiatief heeft als doelstelling om een gezamenlijke Europese graad op nationaal, regionaal of institutioneel niveau op te zetten. De graad zal leerresultaten erkennen als onderdeel van een gezamenlijk programma tussen verschillende instellingen in Europa. De graad kan worden aangeboden door allianties van instellingen voor hoger onderwijs, zoals de Europese universiteiten, en dit op basis van een gemeenschappelijke reeks Europese criteria.

Laat jouw stem over de gezamenlijk graad hier horen.

Aantrekkelijke en duurzame loopbanen in het hoger onderwijs (Attractive and sustainable careers in higher education)

Het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel is de sleutel tot bloeiende instellingen voor hoger onderwijs. Het zal eveneens leiden tot nauwere samenwerking met andere instellingen in Europa en daarbuiten. Toch wordt het personeel in het hoger onderwijs geconfronteerd met ongelijke erkenning van hun rol, onzekere arbeidsvoorwaarden, gendervooroordelen en gebrek aan ondersteuning om in een ander EU-land te werken. Dit initiatief zal de EU-landen aanmoedigen om betere voorwaarden te creëren voor aantrekkelijkere, diversere en duurzamere loopbanen in het hoger onderwijs.

Laat jouw stem over een aantrekkelijke en duurzame loopbanen in het hoger onderwijs hier horen.

Europees kwaliteitsborgings- en erkenningssysteem (European Quality Assurance and Recognition System)

Een robuust Europees kwaliteitsborgings- en erkenningssysteem vormt de basis voor vertrouwen en transparantie. Het maakt nauwere samenwerking tussen EU-landen en naadloze mobiliteit mogelijk. Dit is essentieel om gezamenlijke onderwijsactiviteiten en -programma's op alle niveaus verder te stimuleren, met inbegrip van gezamenlijke Europese graden en microcertificaten, en ervoor te zorgen dat deze automatisch in de hele EU worden erkend.

Laat jouw stem over een Europees kwaliteitsborgings- en erkenningssysteem hier horen.