Europees Parlement bespreekt MFK voorstel

03 oktober 2023 - door Celeste Wezenbeek

  • BUDG stemt over 2 ontwerpverslagen mbt de herziening van het MFK 21-27

  • Het ontwerpverslag vraagt €10 miljard extra toe te voegen aan de €65,8 miljard voorgesteld door de Europese Commissie

  • Het verslag actualiseert de eigen middelen op basis van ETS en CBAM

10 miljard extra

De leden van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement (BUDG) stemden voor het ontwerpverslag van Jan Olbrycht (EPP, Pools) en Margarida Marques (S&D, Portugees) over de herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027. 

Dit ontwerpverslag vraagt €10 miljard extra toe te voegen aan de €65,8 miljard voorgesteld door de Europese Commissie om beleidsterreinen als migratie, externe uitdagingen, de strategische autonomie van de EU en het reactievermogen van de EU in crisissituaties te versterken.

Het verslag van het Europees Parlement verhoogt het budget voor externe uitdagingen en migratie met € 2 miljard ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie.

STEP 

Er wordt ook nog eens 3 miljard euro gevraagd voor het nieuwe platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP) en 5 miljard euro voor het versterken van de capaciteit van de EU om te reageren op onvoorziene crises (hierbij gaat 3 miljard euro naar het flexibiliteitsinstrument en 2 miljard euro naar de reserve voor solidariteit en noodhulp).

Het ontwerpverslag zal in de plenaire vergadering in oktober in stemming worden gebracht.

Lees hier het volledige rapport

Nieuwe eigen middelen

Het rapport van MEP Valérie Hayer (Renew Europe, Frans) actualiseert de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem (ETS) en het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), en stelt ook een nieuwe tijdelijke statistische eigen middelen op basis van bedrijfswinsten.

In hun verslag keuren de corapporteurs het voorstel van de Europese Commissie goed, waarin verschillende van de prioriteiten en eisen zijn opgenomen die het Parlement heeft geformuleerd in zijn resolutie over de eigen middelen.

Het ontwerpverslag zal in de plenaire vergadering in oktober in stemming worden gebracht.

Lees hier het volledige rapport.