Maak kennis met Mikaël Angé, Country Expert EUCF

15 mei 2023 - door Kaatje Gevaert

De European City Facility (EUCF), een Europees initiatief om gemeenten in heel Europa te ondersteunen bij het ontwikkelen van investeringsconcepten om investeringen in duurzame energie te versnellen, heeft onlangs Mikaël Angé aangesteld als Country Expert voor België. Lokale besturen kunnen in het kader van een aanvraag bij EUCF bij hem terecht voor:

  • Praktische begeleiding bij de aanvraagprocedure.

  • Technische en financiële expertise bij de voorbereiding van het investeringsconcept

  • Ondersteuning bij het opstellen van monitoringrapporten.

De European City Facility (EUCF), een Europees initiatief om gemeenten in heel Europa te ondersteunen bij het ontwikkelen van investeringsconcepten om investeringen in duurzame energie te versnellen, heeft onlangs Mikaël Angé aangesteld als Country Expert voor België.

Zijn rol is om gedecentraliseerde steun te verlenen, in het bijzonder aan kleine en middelgrote gemeenten die vaak geen toegang hebben tot centraal beheerde EU-fondsen en -programma's, door EUCF aanvragers en - begunstigden op lokaal niveau te ondersteunen.

Mikaël Angé is een expert in klimaatverandering en duurzame energie met meer dan 15 jaar professionele ervaring. Hij is beschikbaar om geïnteresseerde aanvragers de subsidiabiliteits- en selectiecriteria van de oproepen voor te leggen, om de interactie tussen aanvragers / begunstigden en het EUCF-kernbeheerteam te ondersteunen en om begunstigden te begeleiden en te monitoren bij de ontwikkeling en uitvoering van hun beleggingsconcepten.

De vijfde oproep voor investeringen in clean energy, met 60 000 euro aan forfaitaire betalingen en praktische ondersteuning voor lokale actoren om investeringsconcepten voor schone energie en energie-efficiëntie te ontwikkelen, loopt tot 30 juni.
Heb je vragen hebben, neem dan gerust contact op met de Belgische country expert: ce.belgium@eucityfacility.eu

Meer info