European Urban Initiative: oproep 2 open!

01 juni 2023 - door Kaatje Gevaert

Het European Urban Initiative (EUI) heeft officieel zijn tweede oproep gelanceerd met een EFRO-budget van 120 miljoen euro.

  • Met deze oproep wil het EUI steden ondersteunen op drie thematische gebieden: 'Groenere steden', 'Duurzaam toerisme' en 'Talent benutten in krimpende steden'.

  • De oproep staat open tot 5 oktober 2023 

  • Alle info vind je op de website van het European Urban Initiative

Inhoud van de oproep

Deze tweede oproep binnen EUI staat open voor alle EU-steden en richt zich op drie nieuwe onderwerpen.

  • In het kader van "Greening Cities" zal EUI  steden financieren om te experimenteren en tastbare innovatieve oplossingen voor groene infrastructuur te leveren om de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, verontreiniging, hulpbronnen en klimaat beter aan te pakken; dit levert een grote bijdrage aan de groene en rechtvaardige overgang in het kader van de investeringen van het cohesiebeleid.

  • Voor "duurzaam toerisme" verleent EUI steun aan groene en digitale transformatie en veerkracht van het ecosysteem van het toerisme op lange termijn. Voor dit thema streft het programma vooral naar betere omstandigheden voor zowel inwoners als bezoekers van de stad.

  • Tot slot wil EUI met "Talent benutten in krimpende steden", met name in regio's die door de Europese Commissie zijn aangewezen in de mededeling "Talent benutten in de regio's van Europa", talent behouden en aantrekken.

Welke projecten zoekt het EUI?

Projecten moeten scoren op volgende criteria

1. Innovatief

Innovatieve acties ondersteunen proefprojecten die nog nooit ergens anders in Europa zijn getest. De projecten moeten nieuw, gedurfd, creatief en experimenteel zijn. Het voorgestelde project moet verder gaan dan de huidige state-of-the-art en business-as-usual.

2. Van goede kwaliteit

Projecten moeten voldoen aan belangrijke kwaliteitsnormen zoals een duidelijk en logisch verband tussen doelstellingen/activiteiten/outputs, bewijs van voorbereidend werk, realistische ambities, doeltreffende beheersstructuren en -procedures, goede prijs-kwaliteitverhouding.

3. Participatief

Participatie en co-creatie met partners, relevante belanghebbenden en doelgroepen zijn essentieel voor de ontwikkeling en uitvoering van echt innovatieve en experimentele projecten.

4. Meetbaar

Stedelijke autoriteiten moeten duidelijk kunnen uitleggen wat de veranderingen zijn die zij met hun projecten in de lokale context willen bereiken.

5. Duurzaam en schaalbaar

De stedelijke autoriteiten moeten kunnen anticiperen op en uitleggen hoe de oplossing zal worden gehandhaafd en opgeschaald zodra deze met succes is getest, door adequate publieke en/of particuliere financieringsbronnen aan te wijzen.

6. Overdraagbaar

De in het kader van de projecten ontwikkelde oplossingen moeten toepasbaar en repliceerbaar zijn door andere steden in heel Europa, eventueel door gebruik te maken van de voor hen beschikbare financiering in het kader van het cohesiebeleid.

Meer informatie

Steden die zich kandidaat willen stellen voor de oproep, worden aangemoedigd het seminar, georganiseerd vanuit het EUI te volgen dat plaatsvindt op 15 juni in Brussel.