ERASMUS+ IN 2024: 4,3 miljard euro voor mobiliteiten en samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport

28 november 2023 - door Kaatje Gevaert

d.    Vandaag lanceerde de Commissie de oproep én programmagids 2024 in het kader van Erasmus+. 

  • Dit programma, met een budget van 4,3 miljard euro, ondersteunt onderwijs, training, jeugd en sport in Europa.

  • Het doel? Het blijven stimuleren van internationale ervaringen voor studenten, docenten en jongeren, zowel formeel als informeel.

  • Naar de programmagids en de oproep 2024

De Europese Commissie lanceerde vandaag de oproep en programmagids voor projecten in het kader van Erasmus+ in 2024. In de oproep vind je alle deadlines voor projectaanvragen duidelijk op een rijtje. In de Erasmus+-programmagids staan alle mogelijkheden die Erasmus+ 2024 je biedt op het vlak van internationalisering in je organisatie, over alle domeinen heen. De programmagids is essentieel voor iedereen die inzicht wil krijgen in het opzet en de inhoud van het Erasmus+ programma.

Zoals in de voorbije jaren blijft Erasmus+ zich in 2024 richten op inclusie, actief burgerschap, en groene en digitale transitie. Van lokale projecten tot grote transnationale initiatieven zoals Europese universiteiten, Erasmus+ brengt mensen en organisaties samen om deze doelen te verwezenlijken.

Verder blijft Erasmus+ Oekraïne ondersteunen door middel van diverse projecten, zoals het bevorderen van leermobiliteit, het aanleren van nieuwe vaardigheden aan mensen die het land ontvluchten, de strijd tegen desinformatie en de integratie van vluchtelingen in het onderwijs.

Het programma draagt ook bij aan het bevorderen van gedeelde EU-waarden. Alle activiteiten moeten de waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat naleven en bevorderen.

Nieuw in 2024

In 2024 zijn er een aantal nieuwigheden

  • Voor deelnemers die in het buitenland studeren verhoogt het programma de mobiliteitsbeurzen. Deze aanpassing van 5,9% bouwt voort op een eerdere verhoging van 12,27% in 2023.

  • Daarnaast wil Erasmus+ duurzaam reizen aanmoedigen en vanaf 2024 wordt dit de standaardoptie. Speciale compensaties worden geboden aan deelnemers uit afgelegen gebieden of met beperkte vervoersmogelijkheden.

  • Ook nieuw: reisbijdragen binnen het Europees hoger onderwijs worden ondersteund.  

Projectaanvragen in Erasmus+

Organisaties in onderwijs, training, jeugd en sport kunnen financiering aanvragen via hun nationaal contactpunt voor de decentrale oproepen. Voor Vlaamse organisaties is dit EPOS Vlaanderen voor het luik onderwijs en opleiding en het luik Sport en Jint voor het luik Jeugd.

De centrale oproepen gebeuren via het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). De centrale oproepen worden gepubliceerd op het Funding and Tenders portal. Op  de VLEVA website kan je in het call-overzicht ook een Nederlandse samenvatting per oproep zien

Op de planning

De Commissie lanceerde de oproepen voor 2024 na goedkeuring van het werkprogramma.De Commissie bereidt de tussentijdse evaluatie van het lopende programma (2021-2027) en de eindevaluatie van het vorige programma (2014-2020) voor. Deze zal worden voorgelegd aan de Raad, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Er is een openbare raadpleging gestart in alle 24 EU-talen om de standpunten van burgers en organisaties over Erasmus+ te verzamelen; deze raadpleging loopt tot 8 december.

Achtergrondinformatie

Tussen 2021 en 2027 is er in totaal 26,2 miljard euro beschikbaar voor Erasmus+. Sinds 1987 hebben meer dan 14 miljoen mensen van dit programma geprofiteerd.Het programma breidt zijn bereik voortdurend uit om meer burgers erbij te betrekken.

Meer informatie

2024 Erasmus+ werk programme

2024 Erasmus+ projectoproepen

2024 Erasmus+ programmagids

Factsheet over het Erasmus+ 2021-2027 programma

Skills and Talent Mobility