Werkprogramma Erasmus+ voor 2023 bekend

02 september 2022 - door Kaatje Gevaert

De Europese Commissie maakte deze week het Erasmus+ werkprogramma voor 2023 bekend. 

  • De Europese Commissie stelt in 2023 ruim 4 miljard ter beschikking voor het Erasmus+-programma

  • De prioriteiten voor 2023 zijn: een inclusief Erasmus+, inclusief de integratie van (Oekraïnse) vluchtelingen in het programma, het verder mainstreamen van vergroening in het programma en het ondersteunen van instellingen in hun digitale transformatie.

  • Bekijk hier het nieuwe Erasmus+ werkprogramma 2023

Commissie maakt werkprogramma vroeg bekend

Het Erasmus+ werkprogramma voor 2023 is bekend, terwijl dit vorig jaar tot november op zich liet wachten.  De Europese Commissie wil in 2023 ruim 4 miljard euro besteden om te werken aan de gestelde prioriteiten van het programma. Overstijgende prioriteiten in 2023 zijn het werken aan een inclusiever Erasmus+ met extra aandacht voor het integreren van Oekraïense vluchtelingen en andere delen van de wereld in het programma. Verder staan het mainstreamen van vergroening  in alle programmaonderdelen en het ondersteunen van de digitale transformatie binnen scholen hoog op de agenda. Een onderwerp dat dit jaar extra aandacht krijgt, is participatie in de democratie en maatschappelijk engagement wat in de context van de situatie in Oekraïne nog prangender is geworden.

Vlaggenschipinitiatieven present

Uit het werkprogramma voor 2023 valt op te maken dat de Commissie opnieuw geld vrijmaakt voor het ondersteunen van haar twee vlaggenschipinitiatieven: de Europese Universiteiten en de Centres of Vocational Excellence  (CoVE's). Eerstgenoemde is bedoeld voor bestaande en nieuwe allianties en krijgt 384 miljoen euro. De CoVE's krijgen 52 miljoen euro toebedeeld. De Erasmus Teacher Academies komen dit jaar niet terug.

Commissie kijkt vooruit

In het werkprogramma staan net als in 2022 weer een aantal Forward-Looking Projects: grootschalige projecten met als doel innovatie (beleids)benaderingen te identificeren, ontwikkelen en testen. Dit jaar heeft de Commissie de volgende prioriteiten aangemerkt:

Digitaal onderwijs:

  1. Het Europees opschalen van oplossingen uit onderwijstechnologie (EdTech)

  2. Het verkennen van effectieve pedagogische benadering op het gebied van informatica in het primair en voortgezet onderwijs

  3. Curriculumontwikkeling en lerarentraining op het gebied van het tegengaan van desinformatie en digitale geletterdheid

Speciaal voor beroepsopleiding:

  1. Het verkennen van micro-credentials

  2. Het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het mbo door het versterken van partnerschappen en netwerken van mbo-instellingen

Speciaal voor volwassenenonderwijs:

  1. Het ontwikkelen van nationale registers voor het in kaart brengen van arbeidsmarktrelevante trainingsmogelijkheden

  2. Het ondersteunen van het Pact for Skills

Context

Erasmus+ is het Europese programma dat mobiliteit, samenwerking en beleidsontwikkeling op onderwijs, opleiding, jeugd en sport verzorgt. 2022 is een jubileumjaar, gezien het 35 jaar geleden is sinds Erasmus+ de eerste uitwisseling mogelijk maakte.

Het beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro. Dit is bijna het dubbele van de financiering voor het voorgaande programma (2014-2020).

Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven.