REPowerEU: EC-voorstel voor noodmaatregelen om uitrol hernieuwbare energiebronnen te versnellen

11 november 2022 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft op 9 november een nieuwe tijdelijke noodverordening voorgesteld om de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te versnellen.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei in een toespraak in het Europees Parlement dat de nieuwe noodmaatregel ertoe zal leiden dat de komende 12 maanden een groot aantal projecten voor hernieuwbare energie wordt gedeblokkeerd. Hierdoor kan de EU volgens haar volgend jaar 14 miljard kubieke meter gas vervangen, zonder te hoeven wachten tot de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie (REDIII) van kracht wordt en in elke lidstaat in nationale wetgeving wordt omgezet.

In het kader van haar inspanningen om de energieprijzen te verlagen, heeft de Europese Commissie een nieuw noodvoorstel goedgekeurd om de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de Europese Unie te stimuleren door de procedures voor het verlenen van de nodige vergunningen voor de productie ervan te versnellen en te vergemakkelijken.

In de vorm van een voorstel voor een verordening van de Raad (artikel 122 Verdrag EU-werking) voorziet deze tijdelijke maatregel (één jaar met mogelijkheid tot verlenging) in de vaststelling van bepaalde projecten voor hernieuwbare energie als projecten van groot openbaar belang.

Hierdoor zouden deze projecten bepaalde verplichtingen uit hoofde van de EU-milieuwetgeving kunnen ontlopen. Bovendien zouden de lidstaten ervoor moeten zorgen dat dergelijke projecten voorrang krijgen bij de afweging van juridische belangen.

Het voorstel voorziet ook in een beperking van de vergunningsprocedures voor bepaalde projecten zoals warmtepompen of zonnepanelen.

Bron en meer lezen

EC-persbericht 09/11/2022: REPowerEU: Commission steps up green transition away from Russian gas by accelerating renewables permitting