Online tool helpt sociale dienstverleners de weg naar EU-fondsen te vinden

01 maart 2023 - door Kaatje Gevaert

De Europese Vereniging van dienstverleners voor personen met een handicap (EASPD) en 15 partner organisaties hebben een online tool gelanceerd met persoonlijke ondersteuning en advies over de toegang tot EU-fondsen voor sociale dienstverleners en beheersautoriteiten in de EU. De tool -gelanceerd vanuit het HELPDESK-project- moet zorgen voor:

  • Bevordering van capaciteitsopbouw en bewustmaking inzake Europese fondsen

  • Bevordering van uitwisseling en samenwerking tussen beheersautoriteiten, sociale diensten en de Europese Commissie (EC)

  • Naar de online tool

Over het HELPDESK-project

Als gevolg van de groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning die de huidige tijd kenmerkt, neemt de vraag naar sociale diensten van goede kwaliteit voortdurend toe. Ondanks hun cruciale rol worden deze diensten tegenwoordig met belangrijke uitdagingen geconfronteerd, zoals chronische onderfinanciering, personeelstekorten en uitdagingen bij de overgang naar gemeenschapsgerichte en persoonsgerichte vormen van dienstverlening. De EU-fondsen, vooral ESF+ (Europees Sociaal Fonds Plus) enEFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), bieden mogelijkheden kansen om deze obstakels te overwinnen. Sociale diensten ondervinden echter om drie belangrijke redenen moeite om op deze fondsen in te zetten:

  1. gebrek aan kennis en bewustzijn rond EU-fondsen

  2. complexiteit van de procedures voor toegang tot en gebruik van EU-middelen

  3. gebrek aan capaciteit om het effect van deze fondsen in de sector sociale dienstverlening te maximaliseren.

Bovendien ondervinden beheersautoriteiten vaak moeilijkheden bij het gebruik van EU-middelen voor de financiering van hoogwaardige sociale-integratieprojecten. Het HELPDESK-project heeft tot doel deze problemen aan te pakken en op te lossen en concrete oplossingen te bieden aan zowel sociale dienstverleners als autoriteiten.

Praktisch

De site is toegankelijk en beschikbaar in alle 24 EU-talen. De site heeft als ambitie het centrale punt te worden voor alle informatie en instrumenten om sociale diensten te helpen toegang te krijgen tot EU-fondsen". Hij zal ook een toolkit voorstellen om de toegang tot het Europees Sociaal Fonds+ en het EFRO voor sociale diensten te vergemakkelijken.

Naar de website van het HELPDESK-project