Europese Blauwe Kaart - Nieuwe regels voor hoogopgeleide migranten

23 november 2023 - door Liese Dewilde

Op woensdag 15 september heeft het Europees Parlement de nieuwe regels voor toegang en verblijf van hoogopgeleide migranten die in de EU komen werken, ook wel ‘Europese Blauwe Kaart’ genoemd, bekrachtigd. Rapporteur Javier Moreno Sanchez bereikte voordien al een akkoord met de Raad over de blauwe kaart. Dat akkoord is nu met ruime meerderheid door het Europees Parlement bekrachtigd. 

De nieuwe regels voorzien in eenvoudigere toelatingscriteria. Het volstaat namelijk om een geldige arbeidsovereenkomst te hebben of een bindend werkaanbod voor 6 maanden. Bovendien wordt de werkingssfeer van de richtlijn ook verruimd door niet enkel diploma’s maar ook verworven vaardigheden door relevante beroepservaring in rekening te brengen. Daarnaast wordt voorzien in een verlaging van de minimumloondrempel die aanvragers moeten verdienen om in aanmerking te komen voor een blauwe kaart.  Tot slot maken de nieuwe regels het ook eenvoudiger voor houders van een blauwe kaart om tussen EU-landen te reizen en zich met hun gezin te verenigen.

Het blauwe kaart-instrument is één van de weinige instrumenten voor legale arbeidsmigratie op EU-niveau en vormt een belangrijk onderdeel van het nieuwe pact inzake migratie en asiel. De werkzaamheden rond het instrument startte reeds in 2016. Er kwam opnieuw beweging in het dossier door de aanstelling van een nieuwe rapporteur in het Parlement, Javier Moreno Sanchez. Sanchez verklaarde “met de herziene regels hebben we zowel voor gekwalificeerde onderdanen van derde landen als voor werkgevers gestreefd naar een aantrekkelijker en haalbaarder systeem, alsook eenvoudigere procedures".

De aangenomen tekst kan u hier vinden.