EU overtreft 2020-klimaatdoelstelling

03 juni 2022 - door Ina De Vlieger

Volgens de officiële cijfers van het Europees Milieuagentschap heeft de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in 2020 met 34% teruggedrongen ten opzichte van het niveau van 1990.  Hiermee overschrijdt de EU het streefcijfer van 20%.

  • Met een daling met 34% van de BKG-uitstoot in 2020 t.o.v. 1990 verplettert de EU haar streefcijfer van 20%.

  • Het Europees Milieuagentschap (EMA heeft de officiële gegevens op 31 mei bij het UNFCCC ingediend.

Volgens het EMA-rapport had de EU haar emissies in 2019 al met 26% teruggedrongen en had haar doelstelling van 20% al bereikt voordat de COVID-19-pandemievergrendelingen de emissieniveaus begonnen te beïnvloeden.

De emissies zijn alleen al in 2020 met 11% gedaald doordat de EU-landen hun economieën hebben stilgelegd om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Het EMA geeft aan dat de lockdowns van COVID-19 een aanzienlijke impact hebben gehad op de vermindering van de emissies in 2020"

Toch bevestigen volgens het EMA de gegevens een 30 jaar durende neerwaartse trend die ertoe heeft geleid dat de EU haar 2020-doelstelling (20% BKG-uitstootvermindering in 2020 t.o.v. 1990) heeft gehaald.

Bron EMA-rapport (2022): Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2020 and inventory report 2022 Submission to the UNFCCC Secretariat