4e projectoproep European City Facility...is open!

09 juni 2022 - door Kaatje Gevaert

De European City Facility (EUCF), lanceert vandaag haar vierde oproep.

  • EUCF is gericht op het ondersteunen van gemeenten en lokale overheden bij de ontwikkeling van investeringsconcepten met betrekking tot de implementatie van activiteiten uit hun klimaat- en energieactieplannen

  • De vierde oproep loopt van 9 juni tot en met 30 september 2022.

  • Alle informatie, waaronder de herziene richtsnoeren en de subsidiabiliteitscriteria, zijn te vinden in de officiële oproep. 

Over de EUCF

Het doel van de EUCF is het ondersteunen van Europese gemeenten en lokale overheden bij de ontwikkeling van investeringsconcepten met betrekking tot de implementatie van activiteiten uit hun klimaat- en energieactieplannen. Het uiteindelijke streven van de EUCF is bouwen aan een substantiële pijplijn van duurzame energie-investeringsprojecten in Europese gemeenten.

Voor wie?

In aanmerking voor ondersteuning komen gemeenten en lokale overheden uit de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. De EUCF heeft een voorkeur voor aanvragen van samenwerkende gemeenten/lokale overheden.

Voor wat?

Ondersteuning kan worden aangevraagd voor activiteiten gericht op de ontwikkeling van investeringsconcepten ter versnelling van de investeringen in duurzame energie. Te ondersteunen activiteiten kunnen onder meer (technische) haalbaarheidsstudies, marktanalyses, belanghebbendenanalyses, juridische, economische en financiële analyses, risicoanalyses en coördinatie- en organisatieactiviteiten omvatten.

De ondersteuning voor het ontwikkelen van een investeringsconcept bestaat uit een vast subsidiebedrag van € 60.000. Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen online worden ingediend bij de EUCF. Het aanvraagproces bestaat uit twee stappen: een eerste check of men in aanmerking komt en vervolgens eventueel een volledige aanvraag.

Wat is veranderd in de 4e oproep?

  • focus op energie-efficiëntie

  • een verandering in het budget per regio

  • een kleine verandering in de evaluatie

Meer informatie over deze veranderingen is te vinden op deze pagina

Nuttige links: