Raad keurt herziening energie-efficiëntierichtlijn goed

11 augustus 2023 - door Ina De Vlieger

De Raad heeft op 25 juli 2023 het standpunt in eerste lezing van het Europees Parlement over de herziening van de Energie-efficiëntierichtlijn (EED) goedgekeurd.

  • De nieuwe regels moeten het eindenergieverbruik van de EU tegen 2030 met 11,7% verminderen. De lidstaten mogen kiezen hoe ze dit streefcijfer gaan halen.

  • De limiet voor het eindverbruik zal bindend zijn voor de lidstaten als geheel, terwijl het streefcijfer voor primair energieverbruik indicatief zal zijn.

20 lidstaten stemden voor de goedkeuring van de richtlijn. België, Letland, Portugal en Slowakije onthielden zich van stemming. Drie landen stemden tegen: Finland, Hongarije en Polen.

De EED-herziening maakt deel uit van het ‘fit for 55’-pakket’.

Lees meer over wat de EED-herziening inhoudt

Volgende stappen

Naast het voltallig Europees Parlement (standpunt in eerste lezing vastgesteld) heeft ook de Raad van Ministers de herziene EED-richtlijn formeel aangenomen.

De komende weken verschijnt de definitieve tekst in het EU-Publicatieblad en treedt in werking op de twintigste dag na publicatie