Proefveiling EU-waterstofbank: Commissie publiceert algemene voorwaarden

01 september 2023 - door Ina De Vlieger

De Commissie heeft op 30 augustus 2023 de voorwaarden gepubliceerd voor haar proefveiling voor de productie van hernieuwbare waterstof in Europa. Zij ziet dat als een belangrijke stap voor het opschalen van de productie van hernieuwbare waterstof in de EU.

  • Eerste veiling EU-waterstofbank op 23 november 2023.

  • Veiling EU-waterstofbank heeft vier doelstellingen:

    1. Kostenkloof tussen hernieuwbare en fossiele waterstof in de EU verkleinen

    2. Prijsvorming en marktvorming voor hernieuwbare waterstof mogelijk maken

    3. Europese waterstofprojecten risicovrij maken

    4. Administratieve lasten verminderen

Eerste veiling 800 miljoen euro

Tot 800 miljoen euro zal worden toegekend aan producenten van hernieuwbare waterstof in de Europese Economische Ruimte (EER) in de vorm van een vaste premie in €/kg hernieuwbare waterstof die gedurende tien jaar wordt geproduceerd. Het belangrijkste doel van deze veiling is om het kostenverschil tussen hernieuwbare en fossiele waterstof te verkleinen door overheidssteun effectief en efficiënt toe te wijzen.

De veiling zal ook prijsvorming en de vorming van een markt voor hernieuwbare waterstof mogelijk maken door de productiekosten bekend te maken en vergelijkbare prijsniveaus te creëren. Dit zal helpen om de risico's van waterstofprojecten in Europa te verminderen door nationale vraag en aanbod aan elkaar te koppelen, terwijl de investeringskosten worden verlaagd en privékapitaal wordt gemobiliseerd.

Het nieuwe veilingmechanisme zal ook de portefeuille van ondersteuningsmechanismen van het innovatiefonds uitbreiden, dat wordt gefinancierd met inkomsten uit de veiling van EU-emissierechten, waardoor de innovatieve technologieën die nodig zijn voor de groene transitie sneller kunnen worden ingevoerd.

Achtergrond

Op 16 maart 2023 presenteerde de Europese Commissie een nieuw plan om investeringen in hernieuwbare waterstofproductie te stimuleren en te ondersteunen via de Europese Waterstofbank. Dit initiatief is bedoeld om investeringen te versnellen en de investeringskloof te overbruggen, zodat de EU haar ambitieuze REPowerEU-doelstellingen kan halen.

Bron en meer lezen

Persbericht Europese Commissie, 30 augustus 2023: Upcoming EU Hydrogen Bank pilot auction: European Commission publishes Terms & Conditions

Innovation Fund Auction, Terms and Conditions (29 August 2023)