Nieuwe oproepen in de European City Facility

03 maart 2023 - door Kaatje Gevaert

In het kader van de European City Facility worden binnenkort drie oproepen gelanceerd voor lokale overheden en de daarmee verbonden entiteiten:

  • in totaal zullen 209 subsidies van 60 000 euro toegekend worden

  • De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van investeringsconcepten op het gebied van schone energie en energie-efficiëntie. 

  • Naar de website van European City Facility

Over de nieuwe oproep

De eerste oproep voor steden die in aanmerking komen wordt naar verwachting in april 2023 geopend en zal eerst worden aangekondigd via de 'Call Alert' waarvoor geïnteresseerde steden zich kunnen inschrijven op de website van het project. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van investeringsconcepten op het gebied van schone energie en energie-efficiëntie. 

Blijf op de hoogte via de "Call Alert"

Tussen 2023 en 2027 zal de EUCF drie oproepen publiceren waarbij forfaitaire bedragen van 60 000 euro worden toegekend aan lokale overheden/autoriteiten en hun groeperingen, voor de ontwikkeling van investeringsconcepten in verband met de uitvoering van acties die in hun klimaat- en energie actieplannen zijn vastgesteld.

Door je in te schrijven op de “call allert” ontvang je een korte e-mail per oproep en een zeer beperkt aantal e-mails (2-5) met een samenvatting van de resultaten van de EUCF.

Over de European City Facility

De EUCF is een laagdrempelige subsidie die steden ondersteunt bij het bereiken van hun klimaatdoelstellingen. De verleende steun geeft steden de financiële middelen en expertise die zij nodig hebben om overtuigende concepten voor hun investeringen in duurzame energie te ontwikkelen.

Deze oproep volgt op vier succesvolle oproepen waarbij in totaal 213 steden steun ontvingen voor het ontwikkelen van investeringsconcepten die meer dan 320 miljoen euro aan publieke en private financiering voor klimaat- en energie acties beoogden.

De toekomstige oproepen van de European City Facility worden beheerd door vijf partners die hun inspanningen van de eerste vier oproepen voortzetten: Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance, Enviros en Fedarene, en twee nieuwe partners, ICLEI Europe en GNE Finance. Naast deze Europese partners wordt een uitgebreid nationaal ondersteuningsnetwerk opgezet in de 27 EU-lidstaten, Oekraïne en IJsland.

Naast de voortgezette oproepen zal de European City Facility de geselecteerde lokale overheden ook capaciteitsopbouw bieden inzake de financiering van projecten voor schone energie en energie-efficiëntie, en met de beste gevallen samenwerken om hun ervaring te delen met andere Europese steden die de huidige kloof tussen lokale ambities en beschikbare financiering willen overbruggen.

De nieuwe oproepen worden gedaan in het kader van het LIFE-programma, het financieringsinstrument van de EU voor milieu- en klimaatmaatregelen.

Nog meer subsidienieuws voor lokale besturen? Op onze website vind je een handig overzicht in onze EU-subsidiegids voor lokale besturen met  een up-to-date overzicht van openstaande en te verwachten calls.