Nieuwe auto’s en bestelwagens emissievrij tegen 2035

28 oktober 2022 - door Ina De Vlieger

De Raad en het Europees Parlement hebben op 27 oktober 2022 een voorlopig politiek akkoord bereikt over de herziene CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe auto's en lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens). Doel is te komen tot emissievrij wegverkeer tegen 2035.

  • Alle nieuw verkochte personen- en bestelwagens emissievrij tegen 2035.

  • 55% CO2-emissiereductie voor nieuwe auto's en 50% voor nieuwe bestelwagens tegen 2030 ten opzichte van 2021.

  • Voorstel van Europese Commissie voor nieuwe methodologie voor beoordeling CO2-emissies over gehele levenscyclus van een voertuig tegen 2025.

In afwachting van een formele aanneming zijn de medewetgevers het eens geworden over een:

  • 55% CO2-emissiereductie voor nieuwe auto's en 50% voor nieuwe bestelwagens tegen 2030 ten opzichte van het niveau in 2021

  • 100% CO2-emissiereductie voor zowel nieuwe auto's als bestelwagens tegen 2035.

Dit is het eerste akkoord dat de EU-instellingen hebben bereikt binnen het "Fit for 55"-pakket.

Evaluatie vooruitgang naar emissievrij wegvervoer

De Europese Commissie zal tegen eind 2025, en vervolgens elke twee jaar, een verslag publiceren om de vooruitgang als het op emissievrij wegvervoer aankomt te evalueren. Dit verslag beslaat de gevolgen voor consumenten en voor de werkgelegenheid, vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie, de betaalbaarheid van emissievrije en emissiearme voertuigen en informatie over de markt voor tweedehands voertuigen.

Beoordeling emissies gedurende volledige levenscyclus van voertuig

Het Parlement is erin geslaagd een methode te introduceren voor de beoordeling en rapportage van gegevens over CO2-emissies gedurende de volledige levenscyclus van personen- en bestelwagens die in de EU worden verkocht. De Europese Commissie zal deze methodologie tegen 2025 op zetten en indien nodig aanvullende wetgevingsvoorstellen doen.

Afstemming grenswaarden met uitstoot in werkelijk verkeer

De Europese Commissie zal de kloof tussen de emissiegrenswaarden en de brandstof- en energieverbruiksgegevens in het werkelijke verkeer volgen en er jaarlijks verslag over uitbrengen. Het is de bedoeling om de gemiddelde specifieke CO2-uitstoot van de fabrikant vanaf 2030 aan te passen.

In de herziene verordening komen nog andere punten aanbod, zoals:

  • Afspraken voor fabrikanten die verantwoordelijk zijn voor kleinere productievolumes

  • Herziening van het stimuleringsmechanisme voor emissievrije en emissiearme voertuigen

  • Het aanwenden van EU-financiering voor een rechtvaardige transitie in de automobielsector

Verder moet de EU de bestaande regels voor de etikettering van het brandstofverbruik en de CO2-emissies van auto's tegen eind 2024 herzien.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad, 27 oktober 2022: First ‘Fit for 55’ proposal agreed: the EU strengthens targets for CO2 emissions for new cars and vans

Persbericht Europees Parlement, 28 oktober 2022: Deal over nul-emissiedoelstelling voor nieuwe auto's en bestelwagens in 2035

Finale tekst voorlopig politiek akkoord CO2-emissienormen nieuwe auto's en bestelwagens