New European Bauhaus: overzicht EU-financiering

14 december 2022 - door Kaatje Gevaert

Deze week publiceerde de Europese Commissie een handig overzicht van EU-financieringsmogelijkheden die de nieuwe Europese Bauhaus-doelstellingen voor 2023 en 2024 moeten helpen verwezenlijken

​​New European Bauhaus: Wat is het en what's in it for you?

Begin 2021 gaf de Europese Commissie het startschot van het New European Bauhaus, een nieuw initiatief waarmee de Europese Commissie een culturele en creatieve dimensie heeft toegevoegd aan de Green Deal, het plan om Europa tegen 2050 volledig klimaatneutraal te maken.

Het New European Bauhaus stelt drie kernwaarden voorop:

  • Duurzaamheid; klimaatdoelstellingen, circulariteit, nulvervuiling, biodiversiteit

  • Esthetiek; kwaliteit van ervaring en stijl, voorbij functionaliteit

  • Inclusie; het waarderen van diversiteit, het waarborgen van toegankelijkheid en betaalbaarheid

Steunkader en EU-financieringsmogelijkheden voor mooie, duurzame en inclusieve projecten.

Geïnspireerd door de co-designfase, waarin het concept en de prioriteiten voor de Nieuwe Europese Bauhaus-acties verder konden worden gedefinieerd, worden nu de eerste elementen van een steunkader op EU-niveau gepresenteerd. De combinatie van verschillende EU-financieringsinstrumenten met complementaire toepassingsgebieden weerspiegelt de trans-disciplinaire karakter van het initiatief

Via onderstaande links vind je de verschillende EU-financieringsmogelijkheden ter ondersteuning van het initiatief. Verschillende oproepen (volledig gewijd aan of bijdragend tot het Nieuwe Europese Bauhaus) worden gepresenteerd volgens de drie belangrijkste effecten die zij nastreven.

  • Actie op het terrein: Ondersteuning van de concrete transformatie van de bebouwde omgeving en de daarmee samenhangende levensstijlen op lokaal niveau

  • Een gunstig klimaat voor innovatieOndersteuning van innovatie gericht op de integratie van duurzaamheid, inclusie en esthetiek in nieuwe oplossingen en producten, in de zin van: nieuwe technologieën, een combinatie van nieuwe en traditionele technieken, of een nieuwe aanpassing van lokale ambachten en kennis.

  • Mindset en mentaliteit: Onze denkwijze over de waarden van esthetiek, duurzaamheid en inclusie in vraag stellen en kunstenaars, sociale wetenschappers, opvoeders, culturele en jeugdorganisaties betrekken bij de aanpak van de sociaal-economische en milieu-uitdagingen van onze tijd.

Meer informatie op de website van New European Bauhaus