Lidstaten verdeeld over koolstofarme waterstof

04 januari 2023 - door Ina De Vlieger

De EU-ministers namen tijdens een debat over het gaspakket (december 2022) uiteenlopende standpunten in over de behandeling van koolstofarme waterstof in de toekomstige EU-wetgeving. Het betrof voornamelijk waterstof geproduceerd met behulp van kernenergie.

  • België hoort bij de groep lidstaten die gekant is tegen opname van koolstofarme waterstof voor het berekenen van het aandeel hernieuwbare energie.

  • Frankrijk is sterk pro opname van koolstofarme waterstof voor deze berekening.

  • Lidstaten zijn het niet eens over een verplichting vanaf 1 oktober 2025 van het waterstofgehalte in de gasstromen op interconnectiepunten.

Lidstaten contra koolstofarme brandstoffen niet-biologische oorsprong in RED III

Verscheidene landen (België, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Spanje en Estland) hebben opgeroepen tot schrapping van het door het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de EU voorgestelde artikel 8 bis, op grond waarvan de lidstaten bij de berekening van hun streefcijfers voor het aandeel van hernieuwbare energie in de industrie en het vervoer rekening mogen houden met koolstofarme brandstoffen van niet-biologische oorsprong, waaronder koolstofarme waterstof. Deze streefcijfers, zullen worden vastgesteld in de herziene richtlijn hernieuwbare energie (RED III).

Deze lidstaten hebben zich gebaseerd op de adviezen van de juridische diensten van de Raad van de EU en de Europese Commissie, die de wettigheid van het artikel in twijfel trekken.

Lidstaten pro waterstof met behulp van kernenergie

Volgens de Franse minister voor Energietransitie, Agnès Pannier-Runacher, is artikel 8 bis een belangrijke stap voorwaarts om ervoor te zorgen dat de decarbonisatiecapaciteit van alle lidstaten volledig wordt gebruikt en dat er eerlijke concurrentie is tussen hernieuwbare en koolstofarme waterstof.

De Slowaakse, Bulgaarse, Hongaarse, Roemeense en Kroatische ministers steunen de visie van hun Franse collega.

Mix waterstof/fossiel gas

Verscheidene ministers verzetten zich ook tegen de bepaling dat de lidstaten verplicht zouden worden om vanaf 1 oktober 2025 een bepaald niveau van waterstofgehalte in de gasstromen op interconnectiepunten te aanvaarden (2% in het Tsjechische ontwerp-compromis en 5% in het Commissievoorstel).

Volgens Nederland, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Estland moet dit op vrijwillige basis gebeuren.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad Energie , 19/12/2022: Main results - Transport, Telecommunications and Energy Council (Energy) - Part Gas package