ITRE keurt verslag herziening EPBD goed: nieuwe gebouwen vanaf 2028 emissievrij

10 februari 2023 - door Ina De Vlieger

De leden van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement hebben op 9 februari hun verslag over de herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) aangenomen. De EPBD-herziening maakt deel uit van het 2de deel van het fit-fo-55 pakket.

 • Nieuwe gebouwen vanaf 2028 emissievrij

 • Voor het eerst verplichte minimumnormen voor gebouwen met de slechtste energieprestaties

 • Ambitieuze maatregelen om energiearmoede te bestrijden, het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen en energierenovatie te versnellen.

De goedkeuring van het ITRE-rapport gebeurde met een grote meerderheid: 49 stemmen voor, 18 tegen en 6 onthoudingen.

Emissiereductiedoelstellingen

De ITRE-commissie heeft  emissiereductiedoelstellingen aangenomen.

 • Alle nieuwe gebouwen vanaf 2028 emissievrij (EC-voorstel: vanaf 2030; Raad volgt EC)

 • Nieuwe gebouwen van de overheid vanaf 2026 (EC-voorstel: 2027 voorgesteld; Raad minder ambitieus, nl. 2028).

Verplichting van zonnetechnologieën

 • Alle nieuwe gebouwen moeten tegen 2028 worden uitgerust met zonnetechnologieën, voor zover ze technisch geschikt en economisch haalbaar zijn.

 • Woongebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan hebben tot 2032 de tijd om aan de eisen te voldoen.

Standpunt van de Raad Energie was ik oktober 2022 al afgeklopt.

Wat met slechtst scorende gebouwen qua energieprestatie?

 • Residentiële gebouwen moeten tegen 2030 minstens energieprestatieklasse E bereiken, en D tegen 2033. (EC-voorstel: F)

 • Niet-residentiële en openbare gebouwen moeten dezelfde klassen bereiken tegen respectievelijk 2027 en 2030. (EC-voorstel: E)

Grote flexibiliteit voor lidstaten rond bijdrage aan de emissiereductiedoelstellingen

De lidstaten, die nationale energieprestatieplannen moeten ontwikkelen, krijgen grote flexibiliteit bij het vaststellen van hun energieprestatiedoelstellingen en de manier waarop deze moeten worden gehaald. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de haalbaarheid voor het bereiken van de doeltellingen.

Bepaalde gebouwen, zoals historische gebouwen, kunnen uitgesloten worden van deze nieuwe regelgeving.

Steunmaatregelen tegen energiearmoede

De nationale renovatieplannen moeten steunregelingen bevatten met realistische doelstellingen en maatregelen om de toegang tot subsidies en financiering te vergemakkelijken. De lidstaten moeten zorgen voor gratis one-stop shop  en kostenneutrale renovatieregelingen. Financiële maatregelen moeten voorzien in een belangrijke premie voor grondige renovaties, vooral van de slechtst presterende gebouwen, en voor kwetsbare huishoudens moeten gerichte subsidies en toelagen beschikbaar worden gesteld.

Uitfasering verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen tegen 2035

De EU-landen moeten ervoor zorgen dat het gebruik van fossiele brandstoffen in verwarmingssystemen, voor nieuwe gebouwen en gebouwen die een grote of diepgaande renovatie, of vernieuwing van het verwarmingssysteem ondergaan, niet meer is toegestaan vanaf de datum van omzetting van deze richtlijn. Ze moeten tegen 2035 volledig zijn uitgefaseerd, tenzij de Europese Commissie het gebruik ervan toestaat tot 2040.

Volgende stappen

 • Midden maart: stemming in plenaire vergadering van het Europees Parlement

 • Het aangenomen ITRE-verslag kwam op 2 maart '23 beschikbaar.

 • Als de plenaire vergadering (14 maart) het goedkeurt, start het Europees Parlement de interinstitutionele onderhandelingen (trialoog) met de Raad (Algemene benadering). Deze onderhandelingen kunnen moeilijk worden, maar de rapporteur van het EP hoopt toch op een compromis tijdens het Zweedse voorzitterschap van de Raad (dus voor 1 juli 2023)

Bron en meer lezen over herziening EPBD

Het aangenomen ITRE-verslag over herziening EPBD

EP-persbericht, 9 februari 2023: Energy performance of buildings: climate neutrality by 2050

EC-voorstel (15 december 2021): Herziening EPBD-richtlijn: op weg naar CO2-arme gebouwen