Goedkeuring CO2-emissienormen auto's en lichte bedrijfsvoertuigen stokt voor eindstreep

14 maart 2023 - door Ina De Vlieger

Op 7 maart zou de Raad het voorlopige politieke akkoord (oktober 2022) over de herziene CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe auto's en lichte bedrijfsvoertuigen formeel goedkeuren. Hierdoor zouden alle nieuw verkochte voertuigen emissievrij zijn tegen 2035. Enkele landen, waaronder Duitsland, gaven recentelijk aan het voorstel niet meer te steunen. Bijgevolg zou de Raad niet aan gekwalificeerde meerderheid geraken om de verordening aan te nemen en is de stemming uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.

  • Zeker zes lidstaten hebben aangegeven het voorstel tot regelgeving niet te steunen zoals het nu voorligt.

  • De onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de lidstaten die tegen het voorstel zijn worden voortgezet.

  • Duitsland vraagt de Commissie om een voorstel met zekerheid voor het gebruik van synthetische brandstoffen in te dienen.

De aankondiging van de Duitse regering op 28 februari om het voorstel niet te steunen, ondermijnde de garantie van een gekwalificeerde meerderheid onder de EU-27. Verschillende andere lidstaten, zoals Italië, Polen en Bulgarije, hadden al aangegeven dat zij de overeenkomst niet zouden steunen. Meer recent zijn daar ook Tsjechië en Oostenrijk bijgekomen.

Hoewel Duitsland de overeenkomst op een Raadsvergadering in november 2022 had gesteund, begon de vrijemarktpartij FDP (Renew Europe) te vermoeden dat een niet-bindende clausule in de tekst niet voldoende zou zijn om te garanderen dat verbrandingsmotoren die op synthetische brandstoffen op basis van elektriciteit lopen zouden worden ontzien.

De bovenvermelde lidstaten steunen de elektrificatie van lichte voertuigen steunt, maar geloven niet dat dit de enige weg naar emissievrije voertuigen moet zijn. Door een emissiereductiedoelstelling van 100% in 2035 vast te stellen en geen stimulansen te bieden voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, is het voorstel niet in overeenstemming met het beginsel van technologische neutraliteit.

De blokkering van de steun voor de herziene CO2-emissienormen voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen zou pas opgegeven worden als de Europese Commissie komt met voorstel waarin een bindende uitzondering voor synthetische brandstoffen is opgenomen.

Volgende stappen

  • 14 februari 2023: de Europarlementariërs hebben in de plenaire vergadering het voorlopige politieke akkoord over de CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe auto's en bestelwagens in eerste lezing goedgekeurd.

  • De onderhandelingen tussen de Commissie en de lidstaten die tegen het voorstel zijn, worden voortgezet.

  • Een nieuwe datum voor de definitieve aanneming van het voorstel zal naar verwachting in de komende dagen worden bekendgemaakt.

Bron

Euractiv, 7 maart 2023, Combustion engine ban: Germany’s ultimatum to the European Commission