Geen akkoord over hervorming elektriciteitsmarkt onder Zweeds voorzitterschap

03 juli 2023 - door Ina De Vlieger

De afgevaardigden van de regeringen van de EU-lidstaten (Coreper I) zijn er op 30 juni niet in geslaagd een consensus te bereiken over de cruciale hervorming van de elektriciteitsmarkt.

  • Het Spaanse voorzitterschap moet de onderhandelingen over de hervorming van de elektriciteitsmarkt voortzetten om een compromis te vinden.

  • Meningsverschillen zijn er nog  over de toepassing van contracts for differences (CfD’s) en de CO2-emissielimieten die gelden voor de toegang tot capaciteitsmechanismen.

Het Zweedse voorzitterschap van de Raad had ernaar gestreefd een akkoord te bereiken voordat het roulerende voorzitterschap van Spanje het op 1 juli zou overnemen. Maar tevergeefs.

Nadat de Europese ministers van Energie er tijdens de Raad Energie op 19 juni niet in geslaagd waren een gemeenschappelijk standpunt vast te stellen, zijn de werkzaamheden in Coreper I hervat om op de laatste dag van het Zweedse voorzitterschap van de Raad te proberen de laatste hand te leggen aan de tekst.

De meningsverschillen gaan nog steeds over de toepassing van contracts for differences (CfD's), die zouden kunnen worden toegepast op bestaande opwekkingscapaciteit zoals kerncentrales. Evenmin is er een compromis over de CO2-emissielimieten die gelden voor de toegang tot capaciteitsmechanismen, die bepaalde kolencentrales zouden kunnen subsidiëren.

De vertegenwoordigers kwamen ook kort terug op de onderhandelingen over de opname van een plafond voor inframarginale inkomsten in de verordening betreffende het ontwerp van de elektriciteitsmarkt (tot 30 juni 2024).

Het is nu aan het Spaanse voorzitterschap om de onderhandelingen voort te zetten om een compromis te vinden, hoewel er nog geen nieuwe onderhandelingsdata zijn aangekondigd.

Volgende stappen

  • Parlementsleden konden tot 23 mei amendementen indienen op het ontwerp rapport. Stemming in ITRE-commissie van het Europees Parlement verwacht op 19 juli.

  • Het Spaanse voorzitterschap zal de onderhandelingen voortzetten om tot een compromis te komen. Er nog geen nieuwe onderhandelingsdata vastgelegd.

  • Als het Europees Parlement en de Raad hun standpunt over het voorstel hebben bepaald, zullen informele onderhandelingen beginnen om in eerste lezing overeenstemming over het voorstel te bereiken.