Europees Parlement kiest definitief voor emissievrije auto's en bestelwagens in 2035

24 februari 2023 - door Ina De Vlieger

Op 14 februari hebben de Europarlementariërs in de plenaire vergadering het voorlopige politieke akkoord (oktober 2022) over de CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe auto's en bestelwagens goedgekeurd.

  • Nieuwe auto's en bestelwagens emissievrij tegen 2035.

  • 2030 tussendoelstelling: CO2-emissiereductie nieuwe auto’s 55%  t.o.v. 2021 en nieuwe bestelwagens 50%.

  • De Commissie in 2025 een nieuwe methode voor de beoordeling van CO2-emissies gedurende de gehele levenscyclus van een voertuig voorstellen.

De goedkeuring gebeurde met 340 stemmen voor, 279 tegen en 21 onthoudingen.

CO2-reductiedoelstellingen nieuwe lichte voertuigen

  • De tekst voorziet in een vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s en bestelwagens met 100% tegen 2035. Dit betekent het einde van de verkoop van nieuwe voertuigen met verbrandingsmotor.

  • De tekst bevat ook een tussentijdse doelstelling in 2030; die voorziet in een emissiereductie van 55% v Andere belangrijke maatregelen waarin de verordening oor nieuwe auto’s en 50% voor nieuwe bedrijfsvoertuigen.

Enkele andere belangrijke maatregelen in de verordening

De Europese Commissie zal tegen 2025 met een methode moeten komen om de CO2-emissiegegevens gedurende de hele levenscyclus van op de markt verkochte auto’s en bestelwagens te beoordelen en daarover te rapporteren. Zij zal ook om de twee jaar een verslag moeten publiceren om de vooruitgang te beoordelen.

De tekst voorziet ook in een afwijking tot eind 2035 voor fabrikanten die tussen 1.000 en 10.000 nieuwe auto’s – of 1.000 en 22.000 bestelwagens – produceren. Fabrikanten die minder dan 1.000 nieuwe voertuigen per jaar produceren, blijven vrijgesteld.

Volgende stappen

  • 7 maart: formele goedkeuring verordening door de Raad verwacht (niet doorgegaan door blokkering van Duitsland)

  • Na aanneming verordening voorlopig politiek akkoord door EP en Raad treedt die in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het EU-Publicatieblad.

Lees het voorlopig akkoord

EP-persbericht 14 februari 2023: Fit for 55: zero CO2 emissions for new cars and vans in 2035

Door EP goedgekeurde politiek akkoord rond CO2-emissienormen nieuwe auto's en bestelwagens