Europees Parlement keurt rapport verordening lastenverdeling goed

19 juni 2022 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement (EP) heeft het rapport rond de herziening van de richtlijn lastenverdeling (ESR) in de plenaire vergadering van 8 juni 2022 goedgekeurd.

  • In de tekst van de plenaire vergadering staan geen wijzigingen ten opzichte van de tekst die de ENVI-commissie op 17 mei heeft aangenomen.

  • De reductiedoelstellingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het EC-voorstel.

  • Op 28 juni tracht de Raad Milieu tot een compromis voor herziening ESR-verordening te komen.

De goedkeuring voor de verlenging van de verordening lastenverdeling (ESR) tot na 2030 gebeurde met een grote meerderheid: 437 stemmen voor, 142 tegen en 40 onthoudingen.

Het EP steunt het voorstel van de Europese Commissie (EC) om de verplichte reductiedoelstelling van de EU voor broeikasgassen voor 2030 te verhogen van 30% tot 40%.  Het Parlement heeft besloten de nationale bijdragen niet te wijzigen, maar wil de verordening wel verlengen tot na 2030.

Concreet moet de Commissie uiterlijk op de dag waarop de EU-klimaatdoelstelling voor 2040 wordt vastgesteld, een verslag indienen waarin voor elke lidstaat een emissiereductietraject wordt uitgestippeld dat onder de ESR valt. Deze trajecten moeten stroken met de doelstelling van klimaatneutraliteit voor elke lidstaat tegen uiterlijk 2050.

De herziening van de verordening over de lastenverdeling (ESR) is een onderdeel van het "Fit for 55"-pakket. Onder ESR vallen emissies afkomstig van het wegvervoer, de verwarming van gebouwen, de landbouw, kleine industriële installaties en het afvalbeheer.

Volgende stappen

  • Het Europees Parlement is klaar om de onderhandelingen met de EU-lidstaten te beginnen.

  • Experten van de Raad werken aan de voorbereiding van het interne standpunt van de Raad Milieu. Op 28 juni tracht deze Raad tot een compromis voor herziening ESR-verordening te komen.

  • Eens ook zijn standpunt over het voorstel heeft bepaald, beginnen de informele onderhandelingen om in eerste lezing overeenstemming over het voorstel te bereiken.

Meer lezen

VLEVA-nieuwsbericht: ENVI-verslag verordening lastenverdeling goedgekeurd

EP-webpage: Cutting EU greenhouse gas emissions: national targets for 2030