EP stemt voor emissievrije personen- en bestelwagens tegen 2035

08 juni 2022 - door Ina De Vlieger

Het voltallige Europees Parlement (EP) heeft op 8 juni zijn standpunt bepaald over de herziening van de CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

  • Alle nieuwe auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen tegen 2035 emissievrij

  • Oproep tot een methodologie voor de beoordeling van de volledige levenscyclus van CO2-emissies

  • Negatieve economische gevolgen van de transitie verzachten met gerichte financiering

Resultaat van de plenaire stemming in EP: 339 stemmen voor, 249 tegen en 24 onthoudingen.

Met de aangenomen tekst steunt het Europees Parlement het voorstel van de Commissie om tegen 2035 in de hele EU de emissies van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met 100% te verminderen ten opzichte van 2021. Dit betekent het einde van het gebruik van fossiele brandstoffen in verbrandingsmotoren in lichte voertuigen.

Er worden tussentijdse CO2-emissiereductiedoelstellingen voor 2030 vastgesteld op 55% voor auto's en 50% voor lichte bedrijfsvoertuigen.

De herziening van de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen maakt deel uit van het "Fit for 55"-pakket.

Volgende stappen

  • Het Europees Parlement is klaar om de onderhandelingen met de EU-lidstaten te beginnen.

  • Experten van de Raad werken aan de voorbereiding van het interne standpunt van de Raad. Eens de Raad hun algemene benadering heeft bepaald kunnen de triloogonderhandelingen starten.

Bron en meer lezen

EP-persbericht  8 juni 2022: Fit for 55: MEPs back CO2 emission standards for cars and vans

Amendementen goedgekeurd door EP

Meer details over de door het Parlement voorgestelde maatregelen (EP, 11 mei 2022).

Reducing car emissions: new CO2 targets for cars and vans explained