EP-standpunt verordening vermindering methaanuitstoot energiesector

10 mei 2023 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement (EP) heeft zijn standpunt bepaald voor de verordening ter vermindering van de methaanuitstoot van de energiesector. Het is de eerste EU-wetgeving om de uitstoot van methaan te verminderen.

  • De EP-leden (MEPs) verzoeken de Commissie om tegen 2025 een bindende 2030-emissiereductiedoelstelling voor methaan voor te stellen.

  • De MEPs vragen om frequentere inspecties voor de opsporing en reparatie van lekken dan de Europese Commissie voorstelt.

  • De MEPs pleiten voor strenge regels voor de invoer van fossiele brandstoffen.

De goedkeuring door het EP in de plenaire vergadering van 9 mei 2023 gebeurde met een grote meerderheid: 499 stemmen voor, 73 stemmen tegen en 55 onthoudingen. Hiermee is het EP klaar om te onderhandelen met de Raad over de definitieve tekst van de wetgeving.

Er werden geen amendementen op de compromistekst aangenomen. Deze voorstellen omvatten vrijstellingen voor bedrijven om onder bepaalde voorwaarden methaanlekken op te sporen en te repareren en een bepaling op grond waarvan importeurs van fossiele brandstoffen (gas, olie, kolen) kunnen worden vrijgesteld van sancties.

Je leest meer over het EP-standpunt in het VLEVA-nieuwsbericht: ITRE/ENVI standpunt verordening ter beperking methaanuitstoot energiesector.

Volgende stappen

  • De Raad van de EU heeft zijn standpunt al op 15 december 2022 vastgesteld.

  • Met de aanname van het EP-verslag op 9 mei kunnen de trilogen starten.

Context

Het EC-voorstel is een van de maatregelen die in het kader van de EU-methaanstrategie moet worden genomen en vormt een onderdeel van het tweede deel vn het 'Fit for 55' pakket, een reeks wetgevingsinitiatieven om rekening te houden met het plan om de 2030-klimaatdoelstelling van de EU te verhogen tot ten minste 55% reductie.

Bron en meer lezen

Persbericht EP, 9 mei 2023: Fit for 55: MEPs boost methane emission reductions from the energy sector

Goedgekeurde EP-tekst verordening inzake vermindering methaanuitstoot energiesector.