EP-standpunt herziening energie-efficiëntierichtlijn gekend

16 september 2022 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid het ontwerpverslag van Niels Fuglsang over de herziening van de EU-energie-efficiëntierichtlijn (EED) aangenomen.

  • Op basis van het basisscenario van 2007 is het energie-efficiëntiestreefcijfer 42,5% voor het primaire energieverbruik en 40% voor het eindenergieverbruik in 2030, tegenover 39% en 36% in het oorspronkelijke Commissievoorstel. In de huidige wetgeving is deze doelstelling vastgesteld op 32,5% (zonder onderscheid tussen primair en finaal energieverbruik).

  • Het EP bracht geen grote wijzigingen aan in de tekst die door de ITRE-commissie was goedgekeurd.

De goedkeuring op 14 september 2022 gebeurde met een zeer grote meerderheid: 469 stemmen voor, 93 tegen en 82 onthoudingen.

De Europarlementariërs willen onder meer

  • Nationale bijdragen van de lidstaten bindend maken

  • Tussentijdse nationale doelstellingen vaststellen in 2025 en 2027

  • Bindende jaarlijkse vermindering van het totale eindverbruik van energie van alle overheidsinstanties samen verhogen van 1,7 tot 2%

  • Lidstaten verplichten om jaarlijks ten minste 3% van het totale vloeroppervlak van overheidsgebouwen te renoveren

Volgende stappen

De Raad heeft zijn standpunt over het voorstel voor herziening EED al op 27 juni 2022 aangenomen. De Raad behoudt de energie-efficiëntiestreefcijfers uit het oorspronkelijke Commissievoorstel, waar het EP deze aanscherpt. Het beloven spannende informele onderhandelingen te worden om in eerste lezing overeenstemming over het voorstel te bereiken.

Bron en meer lezen

Persbericht Europees Parlement, 14 september 2022: Parliament backs boost for renewables use and energy savings

Door Europees Parlement goedgekeurde document rond herziening EED