ENVI-commissie stemt voor ambitieuze aanpak van F-gassen

06 maart 2023 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming (ENVI) van het Europees Parlement heeft op 1 maart haar standpunt vastgesteld over de herziening van de EU-verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen). ENVI stemt in met een ambitieuze vermindering van de uitstoot van F-gassen om bij te dragen tot het halen van de EU- en mondiale klimaatdoelstellingen.

  • Versnelde afbouw en totale uitfasering van fluorkoolwaterstoffen tegen 2050.

  • Verbod op het gebruik van F-gassen in sectoren waar het technologisch en economisch haalbaar is, zoals bij koeling, airconditioning, warmtepompen.

De ENVI-commissie keurde het verslag met grote meerderheid goed: 64 stemmen voor en 8 tegen, bij 7 onthoudingen.

De tekst versterkt aanzienlijk de voorstellen van de Europese Commissie (april 2022) door de geleidelijke eliminatie te versnellen van gefluoreerde gassen die worden gebruikt in chemische processen in vele soorten producten en apparatuur en die een aardopwarmingsvermogen hebben dat tot 25 000 keer groter is dan dat van kooldioxide.

Om de acties van de EU op weg naar klimaatneutraliteit tegen 2050 te consolideren, versnelt het verslag het tijdschema vanaf 2039 om de productie en het verbruik van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) drastisch te verminderen tot nuluitstoot tegen 2050. Dit is een ambitieuze maatregel in vergelijking met het voorstel van de Commissie, waarin een geleidelijke vermindering van de productieniveaus werd aangekondigd.

Bovendien stellen de EP-leden een verbod voor op het gebruik van F-gassen in sectoren waar het technologisch en economisch haalbaar is gebleken om het zonder te doen. Hieronder vallen koeling, airconditioning, warmtepompen en elektrische apparatuur. Wat warmtepompen betreft, werd de Commissie verzocht ervoor te zorgen dat de vermindering van HFK's de toepassing ervan in het kader van RePowerEU niet belemmert.

Bovendien voorziet de tekst in de bestrijding van de illegale handel in gefluoreerde gassen om te voorkomen dat handel wordt gedreven met derde landen die minder voorbereid zijn op het beheer aan het einde van hun levensduur of waarvan de wetgeving op dit gebied flexibel is.

Deze voorstellen zijn er in de eerste plaats op gericht de EU te helpen haar klimaatdoelstellingen te halen, maar ook om ervoor te zorgen dat het Kigali-amendement ter vermindering van fluorkoolwaterstoffen wordt nageleefd.

Volgende stappen

Stemming verslag tijdens de plenaire zitting van het EP van 29 en 30 maart.

Bespekingen in de Raad lopen.

Bron en meer lezen

EP-persbericht, 1 maart 2023: Fluorinated gas emission reductions to advance EU fight against climate change

De aangenomen tekst komt binnenkort beschikbaar en zal op deze pagine beschikbaar komen.