Duurzame koolstofcycli: rapport Europees Parlement aangenomen

24 april 2023 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement heeft het initiatiefverslag over duurzame koolstofkringlopen aangenomen. De parlementsleden (MEPs) onderschrijven het potentieel van koolstofbeheer om de klimaatverandering te beperken, maar herhalen dat de EU prioriteit moet geven aan emissiereductie.

  • De MEPs verwachten van de EU dat ze blijvend prioriteit geven aan snelle en voorspelbare emissiereducties om in 2050 koolstofneutraal te zijn.

  • Het voorgestelde kader voor monitoring, rapportage en verificatie moet worden gebruikt om koolstofverwijdering te stimuleren.

  • Geverifieerde emissie- en verwijderingsgegevens van landbouwbedrijven moeten ruim vóór 2026 beschikbaar zijn.

De goedkeuring in het voltallige Europese Parlement gebeurde op 18 april 2023  met 323 stemmen voor, 257 tegen en 59 onthoudingen.

Koolstofverwijdering via bossen, landbouwpraktijken of technologische oplossingen moet een steeds grotere rol spelen bij het bereiken van klimaatneutraliteit in de EU tegen 2050.

Koolstoflandbouw en bosbouw

De MEPs benadrukken het belang van land- en bosbouw in de strijd tegen klimaatverandering en bij het bereiken van de EU-doelstellingen inzake de eliminatie van koolstofemissies door de sector landgebruik.

Ze roepen op tot het verzamelen en verifiëren van gegevens over emissies en verwijderingen door landbouwbedrijven vóór 2026. Deze informatie is nuttig in het kader van de wetgeving over duurzame voedselsystemen en bij de komende hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De MEPs geloven ook dat koolstoflandbouw een kans is voor boeren om hun bedrijfsmodel te veranderen, door over te stappen op duurzame agro-ecologische en agrobosbouwpraktijken. Het zou daarom een manier zijn om boeren te belonen die vrijwillig de overstap maken naar duurzame praktijken en tegelijkertijd de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid verbeteren.

Industriële duurzame koolstof

In de resolutie staat dat technologieën zoals directe afvang van koolstof uit de lucht, die gecombineerd worden met permanente opslag en die wetenschappelijk bewezen en milieuveilig zijn, kunnen bijdragen tot het bereiken van EU-klimaatneutraliteit.

Daarnaast benadrukken de MEPs dat oplossingen op basis van koolstofafvang en -opslag (CCS) en koolstofafvang en -gebruik (CCU) een rol kunnen spelen bij het koolstofvrij maken van de economie. Zij roepen de Commissie op een systeem op te zetten om afgevangen CO2 te traceren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen koolstofafvang ter plaatse en uit de atmosfeer om dubbeltelling te voorkomen.

De MEPs vragen de Commissie om duidelijkheid te verschaffen over de aansprakelijkheid voor schade aan de volksgezondheid, het klimaat en het milieu, indien de verwijdering van koolstof wordt teruggedraaid.

Volgende stappen

De landbouwministers hebben al op 7 april 2022 conclusies aangenomen over de landbouw- en bosbouwaspecten van de mededeling van de Europese Commissie over duurzame koolstofcycli. De conclusies moedigen aan tot landbouwpraktijken voor koolstofafvang en de duurzame opslag ervan in de bodem of in biomassa.

Het EP heeft zijn standpunt op 18 april 2023 afgeklopt. Hiermee is de opvolging van de EC-mededeling duurzame koolstofcycli (niet-wetgevend) afgerond.

VLEVA volgt het wetgevend initiatief “certificering koolstofverwijderingen”, dat een vervolg is op de EC-mededeling. MEPs hebben benadrukt dat dit nieuwe kader voor monitoring, rapportage en verificatie moet worden gebruikt om koolstofverwijdering aan te moedigen.

Bron en meer lezen

EP-persbericht  april 2023, Carbon removals: more efforts needed to achieve carbon neutrality, say MEPs

Resolutie Europees Parlement duurzame koolstofcycli (18 april 2023)