CBE JU publiceert eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor de circulaire bio-economie

04 juli 2022 - door Kaatje Gevaert

Biogebaseerde projecten die circulaire industrieën bevorderen, krijgen een boost met de eerste oproep die de CBE JU (Circular and Bio-based Europe Partnership) publiceert. 

  • Deze is het resultaat van samenwerking tussen de Europese Unie en het Consortium voor biogebaseerde industrieën (BIC)

  • Er wordt 120 miljoen euro ter beschikking stellen om deze industrieën te stimuleren, toegespitst op twaalf onderzoeksthema's.

  • Aanvragen kunnen tot 22 september worden ingediend via het Funding and Tenders portal

Wat is het?

CBE JU (Circular and Bio-based Europe Partnership) maakt deel uit van Europa's belangrijkste O&O-steunprogramma, Horizon Europe. Deze nieuwe oproep zal circulaire bio-industrieën in Europa stimuleren, waarbij de nadruk ligt op twaalf onderzoekslijnen. Ze zijn gericht op de verbetering van de duurzaamheid van grondstoffen, nieuwe stromen voor bioafval, nieuwe alternatieve bronnen voor voedsel en diervoeder, biogebaseerde materialen waaraan hoge eisen worden gesteld en de circulariteit van bio-industrieën.

De 12 te financieren onderzoekslijnen zullen de drie doelstellingen ondersteunen die zijn gedefinieerd in de strategische innovatie- en onderzoeksagenda van de CBE JU:

1. Het versnellen van het innovatieproces en de ontwikkeling van innovatieve biogebaseerde oplossingen.

2. Het versnellen van de marktintroductie van bestaande rijpe en innovatieve biogebaseerde oplossingen.

3. Zorgen voor een hoog niveau van milieuprestaties van industriële biogebaseerde systemen.

Welke acties worden gefinancierd?

CBE JU zal drie soorten acties financieren:

  • Onderzoeks- en innovatieve acties (RIA's) zullen nieuwe kennis opleveren of de haalbaarheid onderzoeken van een nieuwe of verbeterde technologie, product, proces, dienst of oplossing.

  • Innovatieve acties (IA's) zullen activiteiten opschalen van prototype tot productvalidatie en markttoepassing. In het kader van Flagships zal de eerste productie-installatie op industriële en commerciële schaal op de Europese markt worden gebracht.

  • Coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA's) zullen onder meer de gemeenschappen van belanghebbenden structureren, technologische visies en outreach ondersteunen, en onderzoeksresultaten verspreiden en exploiteren.

Voor wie is deze oproep?

Alle belanghebbenden van het ecosysteem van de bio-industrie - landbouwers, merkeigenaren, bedrijven, onderzoeksorganisaties en lokale overheden, om er maar een paar te noemen - worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor CBE JU financiering.

Verschillen met andere Horizon Europa-initiatieven

Het programma werkt volgens de regels van Horizon Europa, met de volgende belangrijke verschillen:

  • Er worden projecten van verschillende graad van maturiteit en omvang gefinancierd, gaande van meer fundamentele O&O-projecten (RIA's) tot de bouw van baanbrekende bioraffinaderijen in hun sector in Europa (Flagship), tot demonstratieprojecten in reële omgevingen (IA's), aangevuld met transversale ondersteunende acties (CSA's).

  • De drempel voor het beoordelingscriterium "impact" is 4/5 voor alle soorten acties.

  • Het CBE-partnerschap steunt voorstellen met een TRL-niveau aan het eind van het project variërend van 3 tot 8 (een breder bereik dan Horizon Europe).

  • Er is een specifiek subcriterium voor de evaluatie van CBE. Bij het beoordelingscriterium "Impact" van innovatieve acties zullen de beoordelaars namelijk het vermogen beoordelen om het in de oproep/het thema gedefinieerde niveau van bijdrage in natura aan operationele activiteiten te waarborgen als % van de totale subsidiabele kosten van de projecten

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Het budget van de CBE JU-oproep is afkomstig van Horizon Europe, het financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU. Het wordt gepubliceerd op het Funding and Tenders portal.