Richtlijn duurzaamheidsrapportage formeel aangenomen

29 november 2022 - door Liese Dewilde

Op 21 juni 2022 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage voor grote bedrijven, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Nu hebben het Europees Parlement en de Raad de tekst formeel aangenomen.

  • In het Europees parlement werd het akkoord op 10 november 2022 goedgekeurd in plenaire vergadering.

  • De Raad nam de tekst formeel aan op 28 november 2022.

  • De tekst is nu klaar voor publicatie in de EU Official Journal. De tekst treedt in werking op de 20ste dag na die bekendmaking en de verplichtingen zullen starten met van toepassing zijn tussen 2024 en 2028.

Bedrijven zullen moeten rapporteren hoe hun bedrijfsmodel hun duurzaamheid beïnvloedt en hoe externe duurzaamheidsfactoren zoals bijvoorbeeld klimaatverandering of mensenrechtenkwesties hun activiteiten beïnvloeden. Grote bedrijven zullen verantwoording moeten afleggen door de nieuwe verplichting om hun impact op mensen en de planeet bekend te maken. Hierdoor krijgen investeerders en andere belanghebbers duidelijke informatie om hen beter in staat te stellen om met kennis van zaken beslissingen te maken over duurzaamheidskwestie.

Lees hier meer over het voorlopig politiek akkoord van 21 juni 2022.

Goedkeuring in het Europees Parlement

De verantwoordelijke JURI-commissie van het Europees Parlement keurde het voorlopig politiek akkoord van 21 juni 2022 al goed op 14 juli 2022. In plenaire vergadering werd vervolgens gedebatteerd over het akkoord op 9 november 2022. Tot slot stemde de plenaire vergadering over de CSRD op 10 november 2022. Het Europees Parlement keurde de tekst plenair goed met 525 stemmen voor, 60 stemmen tegen en 28 onthoudingen.

Formeel aangenomen door de Raad

Op 23 november 2023 keurde het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER I) de tekst goed. Op 28 november 2022 nam de Raad de richtlijn betreffende duurzaamheidsrapportage vervolgens formeel aan tijdens een vergadering van de EJCS-Raad.

Publicatie en verplichtingen van toepassing vanaf 2024-2028

De richtlijn over duurzaamheidsrapportage voor grote ondernemingen is daardoor formeel in eerste lezing aangenomen. Na ondertekening door de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Raad zal de definitieve tekst van de richtlijn worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU en twintig dagen later in werking treden.

De toepassing van de richtlijn zal in vier fasen verlopen:

  • Rapportage in 2025 over het boekjaar 2024, voor ondernemingen die reeds onder de richtlijn niet-financiële verslaglegging (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) vallen

  • Rapportage in 2026 over het boekjaar 2025 voor ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen

  • Rapportage in 2027 over het boekjaar 2026 voor beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen, met uitzondering van micro-ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en bepaalde verzekeringsondernemingen

  • Rapportage in 2029 over het boekjaar 2028 voor ondernemingen uit derde landen