Jouw stem in Europa: Tussentijdse evaluatie herstel- en veerkrachtfaciliteit (2020-2024)

07 april 2023 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF), het instrument dat centraal staat in NextGenerationEU.

Geef tot 8 juni 2023 je input.

De herstel- en veerkrachtfaciliteit is in februari 2021 ingesteld om de Europese Unie te helpen bij de economische en sociale gevolgen van de Covid-19-pandemie, en loopt tot eind 2026. De faciliteit werd opgezet als belangrijkste EU-instrument dat directe financiële steun aan de lidstaten versterkt in ruil voor de uitvoering van een combinatie van hervormingen en investeringen. Om steun uit de faciliteit te verkrijgen, moeten de lidstaten hun plannen voor herstel en veerkracht indienen bij de Europese Commissie. De faciliteit is gebaseerd op prestaties. Wanneer een lidstaat de geplande doelstellingen voor hervormingen en investeringen bereikt, krijgt het recht op regelmatige steun.

Het doel van de faciliteit is tweeledig: enerzijds de Unie veerkrachtiger en beter voorbereid maken op de toekomst, anderzijds de economische, sociale en territoriale cohesie van de Unie bevorderen. De tussentijdse evaluatie zal halverwege de looptijd beoordelen hoe de herstel- en veerkrachtfaciliteit haar doelstellingen verwezenlijkt.

 De evaluatie zal de volgende aspecten beoordelen:

  • de doeltreffendheid

  • de efficiëntie

  • de relevantie

  • de samenhang

  • de Europese meerwaarde

 De resultaten van de tussentijdse evaluatie zullen worden meegenomen bij de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor de resterende periode (tot en met 2026) en bij de evaluatie die de Commissie in 2028 moet afronden.

Plannen van de Commissie

De Commissie is benieuwd wat u ervan vindt! Deelnemen aan de openbare raadpleging kan hier tot 8 juni 2023. De goedkeuring door de Commissie staat gepland voor het eerste kwartaal van 2024.