Werkprogramma Digitaal Europa 2023-2024 beschikbaar

27 maart 2023 - door Kaatje Gevaert

Op 24 maart publiceerde de Commissie twee meerjarige werkprogramma's voor het programma Digitaal Europa.

  • In de werkprogramma’s staan de doelstellingen en specifieke thema's waarvoor bijna 1,3 miljard euro aan financiering wordt uitgetrokken.

  • Eerste oproepen worden verwacht mei 2023

  • Naar de werkprogramma’s 2023-2024

Inhoud van de werkprogramma’s

Voor 2023-2024 zijn er 2 werkprogramma's:

  • Het belangrijkste werkprogramma ter waarde van 909,5 miljoen euro voor de periode 2023-2024 heeft betrekking op de invoering van projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale technologieën zoals gegevens, AI, cloud en geavanceerde digitale vaardigheden. Deze projecten zullen concrete voordelen opleveren voor innovatie-ecosystemen, open normen, kmo's, steden, overheidsdiensten en het milieu.

  • Naast het hoofdwerkprogramma heeft de Commissie een werkprogramma gepubliceerd dat gericht is op cyberbeveiliging, met een budget van 375 miljoen euro voor de periode 2023-2024 om de collectieve weerbaarheid van de EU tegen cyberdreigingen te vergroten. Dit programma wordt uitgevoerd door het Europees competentiecentrum voor cyberbeveiliging.

Nieuwe projectoproepen verwacht mei 2023

De eerste oproepen voor deze werkprogramma's van het programma Digitaal Europa zullen dit voorjaar worden gepubliceerd en na de zomer zullen er nog meer volgen. De oproepen staan open voor bedrijven, overheden en andere entiteiten uit de EU-lidstaten, de EVA/EER-landen en de met het programma Digitaal Europa geassocieerde landen.

Infosessie NCP Flanders

Voor stakeholders in Vlaanderen die meer willen weten over de komende oproepen, organiseert NCP Flanders, het nationaal contactpunt voor het programma Digitaal Europa een infosessie op 19 april.

Achtergrond

Het programma Digitaal Europa is het financieringsprogramma van de EU dat tot doel heeft de technologische soevereiniteit van Europa te versterken en digitale oplossingen op de markt te brengen ten behoeve van burgers, overheden en bedrijven.

Meer informatie