Parlement publiceert studies over AI

16 juni 2022 - door Kristof Vlaeminck

Lees meer over de laatste stand van zaken in het Europees Parlement over het Voorstel voor Verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie.

  • Het Europees Parlement maakte twee studies openbaar waarin verschillende aspecten van de regulering van AI worden onderzocht.

  • Er wordt verwacht dat deze studies, hoewel informatief van aard, een impact zullen hebben op het debat.

  • De twee bevoegde commissies zullen eind juni de ingediende amendementen bespreken.

Studies

Het Europees Parlement maakte twee studies openbaar waarin verschillende aspecten van de regulering van artificiële intelligentie (AI) worden onderzocht. De eerste studie, “AI and Digital Tools in Workplace Management and Evaluation: An Assessment of the EU’s Legal Framework” verkent verschillende beleidsopties voor de regulering van het gebruik van AI-gebaseerde en algoritmische beheerssystemen op de arbeidsmarkt in het kader van het EU-recht.

De tweede studie, “Regulatory Divergences in the Draft AI Act: Differences in Public and Private Sector Obligations” identificeert en onderzoekt bronnen van verschil in regelgeving binnen de AI-wet m.b.t. de verplichtingen en beperkingen voor actoren uit de publieke en de private sector bij het gebruik van bepaalde AI-systemen. Daarnaast wordt er in de tekst een reeks beleidsopties voor het Europees Parlement voorgesteld die op de verschillen zouden kunnen reageren.

Er wordt verwacht dat deze studies, hoewel informatief van aard, een impact zullen hebben op het debat.

Parlementaire commissies

De leden van IMCO en LIBE, de bevoegde commissies, konden tot 1 juni hun amendementen indienen op het ontwerpverslag (zie bijlage) van de co-rapporteurs. Deze amendementen (nog niet beschikbaar) zullen naar alle waarschijnlijkheid op 30 juni besproken worden. Op 26 of 27 oktober zouden de commissies stemmen over het ontwerpadvies.

ITRE keurde hun advies goed. De voorgestelde amendementen betreffende aangelegenheden die vallen onder de exclusieve bevoegdheid van ITRE, namelijk artikelen 15 en 55, moeten door IMCO en LIBE zonder stemming aanvaard worden. Voor de aangelegenheden onder gedeelde bevoegdheden, kunnen de ITRE-leden deze amendementen in de plenaire vergadering indienen indien zij niet door de gezamenlijke leidende commissies worden aangenomen.

Tot slot zullen zowel JURI als CULT in de loop van de maand juni nog stemmen over hun respectievelijke ontwerpadviezen.

Attachment(s)