Onderhandelingspositie Parlement Europese e-ID goedgekeurd

09 februari 2023

De commissie industrie, energie en onderzoek (ITRE), de verantwoordelijke commissie binnen het Europees Parlement, keurde vandaag hun rapport over de Europese e-ID definitief goed.  

  • Plenaire vergadering zal de tekst hoogstwaarschijnlijk goedkeuren in maart.

  • Daarna kunnen de trilogen tussen de Raad en het Parlement van start gaan.

  • Lees hier het persbericht.

Een vrijwillig instrument

In een persbericht dat het Parlement vandaag publiceerde, worden de belangrijkste elementen uit het verslag opgesomd. Zo wordt er vermeldt dat de EP-leden voorstellen om van de Europese digitale identiteitsportefeuille een instrument te maken dat ook elektronische documenten kan lezen en verifiëren, en peer-to-peer interacties mogelijk maakt.

Daarnaast stellen ze maatregelen voor om de privacy en cyberveiligheid te versterken en om alle transacties te registreren, zodat derden aansprakelijk kunnen worden gesteld. Verder zijn ze van mening dat het instrument geen verplichting mag zijn en mogen burgers die ervoor kiezen om het niet te gebruiken, niet anders behandeld worden.

Hoogstwaarschijnlijk zal de plenaire vergadering in maart de tekst finaal goedkeuren. Eenmaal goedgekeurd, kunnen de trilogen van start gaan. Ben je benieuwd naar de positie van de Raad? Lees hier meer.

De geconsolideerde tekst is nog niet beschikbaar, maar onderaan in dit artikel kan je de tekst met de compromisamendementen terugvinden.

Achtergrond

In juni 2021 heeft de Commissie een kader voor een Europese digitale identiteit (Europese e-ID) voorgesteld dat via een Europese portemonnee voor digitale identiteit beschikbaar zou zijn voor alle burgers, inwoners en bedrijven van de EU. De verordening wil ervoor zorgen dat personen en bedrijven universele toegang hebben tot veilige en betrouwbare elektronische identificatie en authenticatie d.m.v. een persoonlijke digitale portemonnee op de mobiele telefoon. De Commissie bouwt verder op de het bestaande kader van de eIDAS verordening. Die werd aangenomen in 2014 en vormt de basis van grensoverschrijdende elektronische identificatie.


Lees hier het persbericht.

Attachment(s)