Nieuw instrument om de digitale doelstellingen 2030 te behalen

23 november 2023 - door Kristof Vlaeminck


Begin 2020 lanceerde de Europese Commissie haar digitale strategie ‘De digitale toekomst van Europa’. Een jaar later lanceerde ze haar visie voor de digitale transformatie in Europa tegen 2030 via de mededeling “Europa’s digitale decennium”. Nu is het tijd om concrete stappen te zetten.

  • Ontwikkeling van een routekaart door de lidstaten.

  • Tegen 2026 worden alle doelstellingen geëvalueerd.

  • Een nieuw instrument wordt ontwikkeld om meerlandenprojecten te stimuleren.

Nu het voorstel voor Europa's digitaal decennium is gelanceerd, is het voor de Europese Commissie belangrijk dat er concrete stappen worden gezet om de digitale doelstellingen 2030 werkelijk te behalen. Ze zou daarom samen met de lidstaten een jaarlijks samenwerkingsmechanisme willen voorstellen. Concreet zullen de lidstaten tegen volgend jaar een routekaart moeten opstellen - en volgen - waarin het beleid en de maatregelen worden vastgesteld die zijn aangenomen of gepland om de digitale doelstellingen voor 2030 te bereiken. De voortgang zal jaarlijks worden beoordeeld en gepresenteerd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie via een ‘Digital Decade Progress Report’. Daarnaast wordt tegen 2026 een evaluatie van de doelstellingen uitgevoerd om rekening te houden met digitale, economische en sociale ontwikkelingen.

Samenwerking wordt aangemoedigd

Aanvullend op het jaarlijks samenwerkingsmechanisme wil de Europese Commissie een nieuw instrument ontwikkelen om meerlandenprojecten te stimuleren, genaamd het ‘European Digital Infrastructure Consortium’ (EDIC).

Deze nieuwe legale structuur moet een snelle oprichting en uitvoering van meerlandenprojecten mogelijk maken. Ook dicht het een leemte in het instrumentarium van de EU om financiering van lidstaten te combineren met EU-begroting en particuliere investeringen. Die combinatie was hiervoor niet mogelijk voor de aanleg en exploitatie van infrastructuur en diensten van gemeenschappelijk belang, buiten het onderzoeksgebied.
 

Lees hier het voorstel van de Europese Commissie.
 

In december zal de Europese Commissie voorstellen over bepaalde aspecten van de gegevensstrategie - om de digitale doelstellingen voor 2030 te halen, voorleggen.