Eerste toolbox ter implementatie van e-ID

13 februari 2023

De Europese Commissie publiceerde vorige week de eerste versie van een gemeenschappelijke Europese intrumentarium om de Europese digitale identiteitsportefeuille (EUDI Wallet) te implementeren.

  • Dit technische document zal gebruikt wordt als prototype.

  • De lidstaten ontwikkelden samen met de Europese Commissie.

  • Er geldt nog geen verplichting voor de lidstaten.

Als aanvulling op het wetgevingsvoorstel betreffende een betrouwbare en veilige digitale identiteit, ontwikkelden de lidstaten samen met de Commissie een toolbox. Dit zal de basis vormen voor de ontwikkeling van een prototype van de portemonnee die in verschillende gebruikssituaties kan worden getest.

Het doel van het technisch document is om op basis van gemeenschappelijke normen en praktijken een reeks specificaties te verstrekken die nodig zijn voor de ontwikkeling van een interoperabele ‘European Digital Identity (EUDI) Wallet Solution’.

Belangrijk om te vermelden is dat de eisen en specificaties in de toolbox niet verplicht zijn voor de lidstaten totdat het wetgevingsvoorstel over de Europese digitale identiteitsportefeuille door de medewetgevers is aangenomen.

Lees hier het persbericht.
Lees hier het technische document.