Data Act: eerste (gedeeltelijke) compromisvoorstel Tsjechisch voorzitterschap

19 juli 2022

Op 19 juli werkte de Raadswerkgroep Telecommunicatie verder aan de compromistekst van het Tsjechisch voorzitterschap over de Data Act.

  • De tekst wordt afgestemd op eerdere wetgeving en bevat een aantal nieuwe definities.

  • Het document gaat in op de reikwijdte van de verplichtingen inzake gegevensuitwisseling tussen ondernemingen en consumenten.

Compromistekst

Op 19 juli werkte de Raadswerkgroep Telecommunicatie verder aan de compromistekst van het Tsjechisch voorzitterschap over de Data Act. Ze gingen dieper in op de eerste vier hoofdstukken van deze wetgeving.

In de tekst werden ten eerste nieuwe definities over (non-)personal data, consent en data subject toegevoegd, om in lijn te zijn met andere wetgevingen. Ten tweede werden een aantal definities aangepast waaronder die van 'product'. Hierdoor is de wetgeving van toepassing op elk voorwerp dat gegevens kan verzamelen of genereren en deze kan meedelen. Door de wijzigingen zouden intelligente netwerken en windturbines zijn uitgesloten, maar ook smart TV's en luidsprekers. Smartwatches daarentegen zouden wel onder de definitie vallen.

Verder verduidelijkt de tekst dat de wetgeving enerzijds van toepassing is op fabrikanten van producten en verleners van verbonden diensten die in de Unie in de handel worden gebracht, "ongeacht hun plaats van vestiging, en het gebruik van dergelijke producten of verbonden diensten in de Unie". Anderzijds is de tekst ook van toepassing op gegevenshouders, ongeacht hun plaats van vestiging, die gegevens beschikbaar stellen aan ontvangers van gegevens in de Unie.

In de oorspronkelijke tekst van de Commissie stond vermeld dat gebruikers van aangesloten apparaten of aanverwante diensten toegang moeten kunnen krijgen tot de gegevens die zij hebben helpen genereren, of deze toegang aan een derde kunnen delegeren. Het Tsjechisch VZS gaat hierin nog een beetje verder. Ze verduidelijkt de tekst zodat ook metagegevens onder de wetgeving vallen, ze standaard kosteloos moeten zijn en beschikbaar moeten worden gesteld in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Tot slot gaat het document ook in op het verplicht delen van gegevens tussen ondernemingen (onderling) en consumenten. De tekst voegt middelgrote ondernemingen toe aan de lijst - die reeds kleine en micro-ondernemingen omvat - van ondernemingen waarop de tekst niet van toepassing is, mits zij minder dan een jaar tot de categorie middelgrote ondernemingen behoren of de producten minder dan een jaar door een middelgrote onderneming op de markt zijn gebracht.