Voices of Culture: cultuursector over Green Deal en energietransitie

19 april 2023 - door Veronique Vennekens

Voices of Culture, het platform voor dialoog dat door de Europese Commissie aan het maatschappelijk middenveld wordt aangeboden, nodigt geïnteresseerde organisaties uit EU-lidstaten uit om zich aan te melden voor deelname aan deze oproep over cultuur en creatieve sectoren en industrieën die een groene transitie stimuleren en de energiecrisis onder ogen zien. Dit vierde Voices of Culture-thema 2021-2023 zal reflecteren op de stand van zaken en aanbevelingen doen voor beleid en acties voor besluitvormers over dit onderwerp.

Brainstormsessies in Tartu

Succesvolle aanvragers worden uitgenodigd voor een brainstorm-bijeenkomst in de Culturele Hoofdstad van Europa 2024, Tartu in Estland, op 15 en 16 juni 2023. De bijeenkomst vindt alleen persoonlijk plaats in Tartu.

Geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om na te denken over de volgende vragen voor de brainstormdiscussie:

  • Hoe de rol van cultuur en de creatieve sectoren en industrieën (CCSI) kan worden versterkt in Europese acties (zoals de Europese Green Deal) om de klimaatcrisis aan te pakken, waarbij de fundamentele troef van cultuur wordt ontsloten om innovatie mogelijk te maken voor een bloeiende, inclusieve, veerkrachtige, duurzame en milieuverantwoorde toekomst

  • Hoe de kracht van cultuur en de CCSI beter kunnen worden geïntegreerd in andere sociaal-economische activiteiten en industrieën in heel Europa om de klimaatverandering aan te pakken en in te dammen, door middel van emissiereducties (decarbonisatie), veerkracht in het licht van de effecten van klimaatverandering (adaptatie), biodiversiteit en milieu herstel, meer sociale cohesie.

  • Hoe de vergroening van culturele activiteiten en de CCSI mogelijk te maken en te versnellen

Na de brainstormbijeenkomst zullen de geselecteerde deelnemers gezamenlijk een brainstormverslag van ongeveer 20-30 pagina's schrijven waarin zij reflecteren op hun discussies en aanbevelingen voor besluitvormers over dit onderwerp. Het rapport zal op 12 september 2023 in Brussel worden gepresenteerd aan de Europese Commissie tijdens een dialoogbijeenkomst.

Wie kan deelnemen?

De oproep staat open voor vertegenwoordigers van de culturele en creatieve sectoren en andere relevante sectoren (professionele organisaties, culturele instellingen, niet-gouvernementele organisaties, Europese netwerken, stichtingen, denktanks, particuliere organisaties, enz.) met relevante expertise op het gebied van cultuur en Creatieve sectoren en industrieën die de groene transitie stimuleren en de energiecrisis het hoofd bieden.

Organisaties die een aanvraag indienen, moeten gevestigd zijn in een van de 27 EU-lidstaten.

BELANGRIJK: Voices Of Culture dekt vluchten/treinkaartjes, maximaal twee overnachtingen in Tartu incl. ontbijt. Op 15 en 16 juni wordt er een lunch verzorgd. Overige maaltijden en luchthaventransfer worden vergoed tot maximaal 2x € 30 per dag per dag, afhankelijk van of u één of twee nachten verblijft.

Meer informatie

Meer weten over deze oproep? Lees hier alles na op de website van Voices of Culture.
Deadline van deze oproep is 3 mei 2024.