Projectoproep digitale transformatie

01 juni 2022 - door Kaatje Gevaert

De Vlaamse Regering trekt 35 miljoen euro uit voor het relanceplan voor de mediasector. Met dat plan wil de regering de Vlaamse mediasector stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. 

  • Op die manier kunnen de mediaspelers beter inspelen op het veranderende mediagebruik en op de steeds sterkere internationale concurrentie.

  • Het plan focust onder meer op een beter gebruik van data, het delen van sterke media-infrastructuur, het connecteren met de mediagebruiker, projecten rond desinformatie en de transformatie van de regionale omroepen.

  • Lees meer over de oproep op website van het Departement Jeugd, Cultuur en Media

Wat is het?

Met de projectoproep Digitale Informatie wil de Vlaamse Overheid ontwikkelingsprojecten met een kort implementatietraject rond digitale transformatie en innovatie binnen de mediasector ondersteunen.

Het gaat daarbij om concrete en effectief implementeerbare projecten, waarbij meerdere relevante partners betrokken zijn, rond een aantal afgebakende kernthema’s en gemeenschappelijke noden en opportuniteiten in de brede Vlaamse mediasector.

De kernthema's zijn:

  • verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent;

  • slimme technologie en digitale tools om efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen;

  • mediaplatformen en tools van de toekomst (kijken, luisteren, lezen).

Meer informatie over de oproep

Meer info over deze projectoproep Digitale Transformatie waar een budget van 11 miljoen € voor voorzien is, kan u vinden op : https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/subsidies/projectoproep-digitale…

Online infosessie

Op dinsdag 7 juni geeft het Departement Cultuur, Beleid en Media van de Vlaamse Overheid een online infosessie over de projectoproep Digitale Transformatie. Na een korte inleiding over de context en doelstelling van de oproep gaat men dieper in op de details, zoals subsidievoorwaarden, financiering, aanvraag- en beoordelingsprocedure.