Nieuwe oproep Culture Moves Europe: financiering voor residentieprojecten

17 maart 2023 - door Kaatje Gevaert

Deze oproep richt zich op culturele organisaties die regelmatig artistieke en creatieve activiteiten organiseren of/en die in staat zijn een internationaal artistiek en cultureel residentie project uit te voeren

 • De eerste oproep voor residency-hosts in het kader van de mobiliteitsregeling Culture Moves Europe staat nu open met deadline 15 juni 2023

 • De oproep biedt financiële steun aan organisaties en individuele kunstenaars die zijn geregistreerd als rechtspersoon die internationale kunstenaars en culturele professionals willen hosten voor een residentie project.

 • Meer info vind je hier

Komt mijn organisatie in aanmerking?

Om een aanvraag te kunnen, moet je

 • vertegenwoordiger zijn van een organisatie of een persoon die als rechtspersoon is geregistreerd

 • activiteiten organiseren die verband houden met ten minste één van deze sectoren

  • architectuur

  • cultureel erfgoed

  • ontwerp en modeontwerp

  • literaire vertaling

  • muziek

  • podiumkunsten

  • beeldende kunst

 • regelmatig artistieke en culturele activiteiten organiseren of/en in staat zijn (d.w.z. faciliteiten, diensten, personeel en mentoring) om een artistiek en cultureel residentieproject uit te voeren

 • ten minste 1 en maximaal 5 kunstenaars of culturele professionals uitnodigen om deel te nemen aan het residentieproject, die legaal in ten minste één ander Creative Europe-land verblijven

 • Het project moet minimaal 22 dagen en maximaal 300 dagen duren. De gehoste personen moeten allemaal tegelijkertijd en voor dezelfde duur deel uitmaken van het residentieproject.

De volledige lijst van subsidiabiliteitscriteria is beschikbaar op de oproeppagina.

Over de aanvraagprocedure

Deze eerste oproep voor residency hosts is geopend van 15 maart 2023 tot 15 juni 2023.

Om het online aanvraagformulier in te vullen, moeten aanvragers eerst een account aanmaken op het Goethe-Application Portal.

Als je residentieproject wordt geselecteerd, brengt het Goethe Instituut, de organisatie die verantwoordelijk is voor Culture Moves Europe, je eind juli 2023 op de hoogte en zal je worden uitgenodigd om door te gaan met de selectie van kunstenaars die aan jouw projecten deelnemen.

Inclusie en duurzaamheid

Culture Moves Europe zal speciale steun verlenen aan mensen met een handicap en degenen die voor kinderen zorgen. Het zal ook speciale steun verlenen aan personen die van en naar landen en gebieden overzee en de ultraperifere gebieden van de EU reizen. De oproep is gericht op het behoud van gender en geografisch evenwicht.

Culture Moves Europe zet zich evenzeer in voor een duurzame en milieuverantwoorde manier.

Meer informatie