Europese mediavrijheid en pluralisme: een nieuwe oproep in Creative Europe

22 juni 2022 - door Kaatje Gevaert

Het programma Creative Europe lanceerde recent een nieuwe oproep op het gebied van pluralisme en vrijheid in de media. De einddoelstellingen van de oproep zijn cruciaal in de huidige context. Van bijzonder belang zijn alle mogelijke initiatieven ter verdediging van de vrijheid van de media en ter bescherming van journalisten die hun werk doen onder bedreiging en vervolging.

  • De oproep zal projecten financieren voor een bedrag van 4,1 miljoen euro

  • Deadline om projecten in te dienen is 20 september 2022.

  • De oproep en modaliteiten vind je op het Funding and Tenders portal 

Inhoud van de oproep

De oproep "Defending media freedom and pluralism – Professional Standards and a Rapid Respons Mechanism" voorziet in financiering in het kader van het programma Creative Europe en ondersteunt twee belangrijke initiatieven.

  • Het eerste initiatief voorziet 1 miljoen euro om de positie van mediaraden in heel Europa te versterken en om deontologische journalistieke normen te ontwikkelen. Tot de te financieren acties behoren de ontwikkeling en het onderhoud van een databank over zelfreguleringinstanties voor de media; uitwisseling van best practices; ondersteuning van nieuwe mediaraden; opleiding voor journalisten; samenwerking met regelgevende instanties voor de media; ondersteuning bij de ontwikkeling van journalistieke normen, onder meer via de pan-EU-werkgroep.

  • Het tweede initiatief stelt nog eens 3,1 miljoen euro beschikbaar. Met dit initiatief wil men het mechanisme voor snelle reactie helpen verlengen tot na 2023. Dit is een instrument ter bescherming van journalisten in gevaar dat sinds 2020 operationeel is, door middel van bijstand, juridisch advies en bescherming voor bedreigde journalisten in heel Europa. Het initiatief omvat financiële steun voor bedreigde journalisten wanneer dat nodig is. Het project zal ook bezoeken aan getroffen landen organiseren. Maatregelen tegen straffeloosheid worden ondersteund door middel van pleitbezorging.

Wie kan indienen?

Organisaties die in aanmerking komen voor deze oproep zijn legale particuliere of publieke entiteiten. Non-profit organisaties en internationale organisaties, universiteiten en onderzoeksinstellingen en -centra in de EU en in partnerlanden.

Achtergrondinformatie

De einddoelstellingen van de oproep zijn coherent met het Europees actieplan voor democratie. Dit plan benadrukt dat transparantie en naleving van professionele normen en standaarden essentieel zijn voor het vertrouwen van het publiek in de media en beoogt de ondersteuning van EU-samenwerking tussen nationale mediaraden, andere zelfreguleringsinstanties voor de media, onafhankelijke mediaregulatoren en netwerken van journalisten, en initiatieven ter bevordering van journalistieke partnerschappen en normen.

Tegelijkertijd wordt er in het actieplan op gewezen dat fysieke en online bedreigingen en aanvallen op journalisten in verschillende lidstaten toenemen en wordt duurzame financiering voorgesteld voor projecten die gericht zijn op juridische en praktische bijstand aan journalisten in de EU en elders, met inbegrip van veiligheids- en cyberveiligheidstraining voor journalisten en diplomatieke steun.