Herziening van de richtlijn alternatieve geschillenbeslechting (ADR)

05 december 2023 - door Kelly Digneffe

Op 17 oktober 2023 heeft de Commissie voorgesteld het kader voor alternatieve geschillenbeslechting te herzien. De doelstellingen van de herziening zijn: 

  • het ADR-kader geschikt maken voor de digitale markten door het alle categorieën geschillen over EU-consumentenrechten te laten bestrijken  

  • de toegang tot alternatieve beslechting van grensoverschrijdende geschillen verbeteren door het gebruik van digitale instrumenten en bijstand aan consumenten en ondernemers 

  • de ADR-procedures voor alle actoren vereenvoudigen het beperken van de rapportageverplichtingen van ADR-entiteiten en van de informatieverplichtingen van ondernemers, waarbij deze laatsten door middel van de antwoordplicht worden aangemoedigd om ADR-vorderingen ernstiger te nemen 

  • het ODR-platform stopzetten en vervangen door gebruiksvriendelijke digitale instrumenten om consumenten te helpen verhaal te halen en hun geschil op te lossen 

  • onlinemarktplaatsen en EU-brancheorganisaties die over een geschillenbeslechtingsmechanisme beschikken, aanzetten om zich aan te passen aan de kwaliteitscriteria van de ADR-richtlijn 

Alternatieve geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) moet ervoor zorgen dat consumenten verhaal kunnen halen zonder dat zij naar de rechter hoeven te stappen. Voor de digitale markten zijn snelle en eenvoudige verhaalmechanismen nodig. Om aan die behoefte tegemoet te komen, moet de ADR-wetgeving worden bijgewerkt.

Consumenten en bedrijven maken steeds meer gebruik van particuliere systemen die niet aan de eisen van de ADR-richtlijn voldoen en daardoor de consument de mogelijkheid ontnemen om op een billijke manier verhaal te halen. Dit initiatief heeft tot doel het ADR-kader te moderniseren wat betreft onlinetussenpersonen, precontractuele informatie en handelaren uit derde landen.

Jouw stem in Europa

Op dit goedgekeurde besluit kunt u 8 weken feedback geven. Alle feedback wordt door de Europese Commissie samengevat en voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad zodat zij deze kunnen meenemen in de verdere behandeling van het voorstel.

Uw feedback is nog welkom tot 29 december 2023.

Bronnen

https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-co…