Landbouwraad bespreekt voorstel voor minder voedselafval

27 oktober 2023 - door Frédéric Cabistan

Op de landbouwraad van oktober spraken de Europese landbouwministers zich uit over het nieuwe voorstel voor een herziening van de kaderrichtlijn afval. Naast minder textielafval is vooral de strijd tegen minder voedselafval stof tot debat.

  • De milieuraad zal zich finaal buigen over dit nieuwe voorstel.

  • Aangezien de Commissie ook de strijd aanbindt tegen voedselverspilling, bespraken de landbouwministers dit milieudossier.

  • De Raad verwelkomt de herziening en de doelen die ze voor ogen stelt.

Op vraag van het Spaans voorzitterschap en de impact van de herziening op de agrifoodsector, bogen de Europese landbouwministers zich vorige week onder andere over het voorstel voor een herziening van de kaderrichtlijn afval. De landbouwministers focusten zich voornamelijk op de vermindering van voedselafval en de invloed op voedselveiligheid.

Het voorstel van de Commissie schrijft doelen aan elke lidstaat voor om 50% minder voedselafval te creëren tegen 2030. Dit zou een stapsgewijs proces zijn dat plaatsvindt op alle niveaus in de waardeketen: retail en verdeling, restaurant en op huishoudelijk niveau.

Reacties landbouwministers

Enkelen lidstaten willen de (primaire) voedselproductie ook graag in de herziening opgenomen zien. Volgens Frankrijk vindt namelijk 1/3de van alle voedselverspilling plaats op productieniveau.

Andere lidstaten riepen op om realistische doelen na te blijven streven en rekening te houden met inspanningen die de lidstaten al op nationaal niveau hebben genomen.

Verder waren er nog opmerkingen over 2020 als referentiejaar voor de voedselverspillingsdoelen, over etikettering en vervaldata en ten slotte over de gebruikte methodologie van de verminderingsdoelstellingen.

Volgende stappen

In de komende maanden zullen de Raadsexperten een algemeen standpunt opmaken dat uiteindelijk door de milieuraad formeel zal worden aangenomen.

In het Parlement heeft de rapporteur haar rapport in de ENVI-commissie deze maand voorgesteld en besproken. De finale stemming in ENVI vindt plaats op 14 februari. Na een eventuele goedkeuring moet deze nog formeel gestemd worden in een plenaire zitting vooraleer de trilogen kunnen starten.